Menu

Meta

5. Årgang / 1972

Nr. 1 / 1972
Indhold:

Nyt om fregatten “Jylland”

“Valkyrien”s første togt i 1890
Carl Østen

R. Steen Steensen: Vore krydsere

Bidrag til vore kongeskibes historie
Benny Christensen

Mindesmærket på Nyholm for J.C. Schrødersee
E. Borg

Boganmeldelse
William Hovgaard: Modern history of warships
R. Steen Steensen

De senere aar af admiral Niels Barfods levnetsløb
H.D. Lind

Nr. 2 / 1972
Indhold:

Orlogsmuseet …

A floating machine
Emil Wigesen Bruun

Bidrag til undervandsbådens forhistorie
Hans Chr. Bjerg

Bidrag til vore kongeskibes historie
E. Borg

De senere aar af admiral Niels Barfods levnetsløb (fortsat)
H.D. Lind

Nr. 3 / 1972
Indhold:

Selskabet fregatten “Jylland”s Venner

Orlogsmuseets Venner 10. ordinære generalforsamling

Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver
Hans Christian Bjerg

De senere aar af admiral Niels Barfods levnetsløb
H.D. Lind

Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde ?
Carl Østen

Kilder til søværnets historie III. Instruction hvoreffter Schibsbygmesteren Frandtz Scheldon sig indtil videre har at rette og forholde
HCB

Tordenskiolds mindesten i Gleiddingen
Hans Chr. Bjerg

Nr. 4 / 1972
Indhold:

Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark
Birger Thomsen

Boganmeldelse
Dudley Pope. The great gamble.
Hans Jeppesen

De danske kongers skibe
R.