Menu

Meta

Orlogshistoriske udgivelser

Her findes en række sømilitære bøger og opslagsværker til fri download.

A
Andersen, Chr.I.E., “Bygning Og Indretning Af Flaadens Skibe.”
Arnold-Forster, H. O., “I Kommandotaarnet. Populær Skildring Af En Moderne Søkamp.”
B
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind I.
Barfod, H., “Vor Flaade i fortid og nutid.” Bind II.
Barfod, J.H.P., “Endelig – 29. august 1943 – som vi oplevede den.”
Barfod, J.H.P., “Flåden den 29. august 1943.”
Begivenhederne omkring den 9′ april 1940.
C
Clemmesen, M.H, “Værnskulturerne og Forsvarspolitikken.”
D
Degenkolv, H., “Den danske flaade 1807-1872. En haandbog.”
Den Parlamentariske Kommission
E
Elbro, H.M., “Ståbi for Søofficere.”
Elling, Chr. og Møller, V.S., ”Holmens Bygningshistorie 1680-1930.”
En Sø-officier, “Østersøes-Eskadren i 1864.”
F
Fakta om Forsvaret.
Feldbæk, O., “Konvoj.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Hovedrapport.”
Flaadens Stab, “Den udrustede Flaades Virksomhed under Sikringsperioden. Kronologisk Oversigt over Neutralitetskrænkelser og andre Forhold vedrørende Neutralitetsbevogtningen.”
Fleischer, Chr., “Kong Frideric den Femtes Krigs-Artikels-Brev for Land Tjenesten ved Søe Staten.”
Forordning om Couffardi-Skibes og Commis-Fahrernes, samt de octroyerede Compagniers Skibes Flag og Giøsz.” (1748)
Forsvarskommandoen, “Dansk/Engelsk Engelsk/Dansk Militær Ordliste.”
Forsvarskommandoen, “Forsvarets Rolle.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel.”
Forsvarskommandoen, “Rapport fra Udvalget vedrørende forsvarets materiel. Sammenfatning og anbefaling.”
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, “Et Dansk Ubådsvåben.”
G
Galterup, H., “Kobberstik af et Sejlskib under forskellige Manøvre.”
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700” Bind I.
Garde, H.G., “Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700” Bind II.
Generalrapport over Begivenhederne i Søværnet omkring den 29′ August 1943.
Generalrapport for Sikringsstyrken 1939/40.
H
Harboe-Hansen, H., “Standard Flex 300.”
Hovgaard, G.W., “Submarine Boats.”
I
J
Jensen, O.L., “THE ROYAL DANISH NAVAL MUSEUM. An introduction to the History of the Royal Danish Navy.”
Jordening, B.W., “Katalog over DEN HISTORISKE MODELSAMLING paa Orlogsværftet”
Jungersen, K., “Danmarks Søkrigshistorie. Udarbejdet Til Brug Ved Undervisningen Paa Søværnets Skoler.”
K
L
Lind, H.D. ”Kong Kristian Den Fjerde Og Hans Mænd Paa Bremerholm.”
Lommebogs Rulle over Matroskorpset_1882-1903
Lütken, O., “Søkrigshistoriske Smaating.”
M
Marineministeriet, “Beretning fra kommssionen angaaende “GEJSER”-Ulykken den 25. Maj 1923.”
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, “Fortegnelse over krigsforliste og krigshavarerede danske skibe. 3. september 1939 –  31. december 1949.”
Muusfeldt, H., “MOBA gennem 25 år.”
Münter, B. “Morning Prayers for the Royal Danish Naval College.”
N
Nyholm, J., “En flaadestation ved Agersøsund.
O
Oldenburg, J.C., “Grundlag for Undervisningen i Søkrigshistorie paa Søofficeersskolen
Orlogsgasten / Lærebog for Orlogsgaster.
P
Q
R
Rasmussen, A.H.M., “Maskineriet i Flaadens Skibe. Tekst.”
S
Scheller, C.F., “Marine-Ordbog. Fransk-Dansk og Dansk-Fransk.”
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind I
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind II
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind III
Schultz, J.H., “Den Danske Marine 1814-1848.” Bind IV
Skibskendingsbogen I. Orlogsskibe. 
Sølieutenant-Selskabet, “Flaade eller Søpoliti.”
Søværnets Havarikommission
Søværnets Materielkommando, “THETIS Class. Patrol Frigate.”
Søværnets Operative Kommando, “BEMANDINGSREGLEMENT for PEDER SKRAM-klassen.”
T
Teisen, J., “Rettelser og tilføjelser til T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. Kbh. 1935.”
Thostrup, S. “København. Før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 8. Holmen og Orlogsværftet.”
Topsøe-Jensen, Th. A., “Det Danske Søofficerskorps 1801-1919.”
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind I. AALBORG-KLOG.
Topsøe-Jensen, T.A. og Marquard, E., “Officerer I Den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og Den Danske Søetat 1814-1932.” Bind II. KLOPPENBORG-ØRSTED.
U
Ukendt forfatter, “Byggespecifikation for motortorpedobåden S 195.”
Ukendt forfatter, “Dolphin codes.”
Ukendt forfatter, “Forsvarets Skibskendingsbog.”
Ukendt forfatter, “Gutter ombord! Vore Marinesoldater ude og hjemme. Fortalt af menige i Marinen.”
Ukendt forfatter, “Siøe-Artikler og Krigs-Rets Instruction.” (1700)
Ukendt forfatter, “Skibbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet paa Nyholm, Frederiksholm og Dokøen gennem 250 aar 1692 – 6. oktober – 1942.”
Ukendt forfatter, “Søværnets Flyvetjeneste.”
Ukendt forfatter, “Vice-admiral Edouard Suenson.”
V
W
Wandel, C.F., “Nogle livserindringer.”
Wandel, C.F., “Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14. Fra tabet af flaaden til freden i Kiel.”
Wessel-Tolvig, P., (red.), “Flådens oprør. Søværnet den 29. august 1943.”
Wilde, A. “MEMOIRER 1850-1853.”
Winterfeldt, J.B., “Indledning til philosophiske samtaler for unge Søekrigere.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet Grønland. 1762.”
Winterfeldt, J.B., “Journal fra orlogsskibet København 1757.”
Wolfhagen, H., “Marine-ordbog.”
X
Y
Z
Æ
Ø
Å