Menu

Meta

Upublicerede erindringer

A

Andresen, K., “Sådan oplevede jeg 29. august 1943.”
Arentoft, J., “De sidste augustdage 1943.” (1943)

B

Bang, K.N., “Erindringer fra et langt liv i den danske Marine.” (1996)
Barsdorf, F., “Mit liv som MTB-bisse 1956-59.”
Brusch, L., “Marineconstabel Nr. 108 Brusch.” (1881)

C

Clementsen, Clement Mogens, “Levnedsbeskrivelse af Clement Mogens Clementsen samt af skibbygmester Peder Jensen Gaase.” (1837)

F

Fischer, A, “Dagbog ført ombord i Fregatten Nÿmphen fra den 3 Martii 1818 til d 4 Novb.”

H

Haick, K.E., Levnedsberetning 1945 – 2000
Hansen, Chr. S., “Søværnet.”
Hansen, G., “Paa Togt med Niels Juel.” (U. år)
Harboe-Hansen, H., ”Som det gives og bydes. Levnedsbeskrivelse og subjektivt Tidsbillede.” (2016)

I

Irminger, C.L.C., “Erindringer 1832 – 1863.”

L

Lorenzen, J.S., “Uddrag af min dagbog fra den 28 – 29 august 1943.”
Lund, C.H., “Erindringer fra søværnet.”

M

Malther, M., “På togt med “Niels Juel” sommeren 1931.”
Møller, J., ”Mytteri på “SØRIDDEREN”. (1988)

P

Pedersen, E.J., “Erindringer.”
Pløger, H., “Kort beskrivelse af min tid i Søværnet.”
Poder, Einar, “Erindringer.” (1993)
Pontoppidan, F.C., “NIELS JUEL’s rejse til Sydamerika.”

R

Rambæk, U., “En øjenvidneberetning. En beretning fra Besættelsestiden. Perioden 1943-45.” (2001)
Raagaard, P, “Peter Raagaards Dagbog 1792-1856.”

S

Seising, J.O., “Min værnepligtstid 1915-1916.”
Stoklund, A., “Værnepligtig i Søværnet 1952/53.”
Suenson, E., “Barndomserindringer.”
Svendsen,K., “Så Til Søs, i kongens Klær.”
Sørensen, Carl Anton, “Dagbog. Erindringer fra ”VALKYRIENS” togt 1899.”

T

Thiede, S.E., “Levnedsbeskrivelse. 1924 – 1971.” (1971)
Thiede, S.E., “Levnedsbeskrivelse. 1968 – 1987.” (1987)
Topsøe-Jensen, T.A., “Dagbog (Brevsamling) fra Valkyriens togt 1899/1900.” u.år.

V

Vøhtz, J.A., “Kommandør Julius Albert Vøhtz. 14-5-1855 11-4-1935. Erindringer.”

Z

Zachariae, G.H.R., “Erindringer fra et langt levnedsløb. Nedskrevet til mine børn og børnebørn.” (1933)

1-10
“1030”, “I den danske Marines Tjeneste ombord paa Vagtskibet “Sjælland”. 1895.”