Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet), står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner

Generalforsamlingen 2024 blev gennemført 17. april 2024 som bestemt – se formandens beretning på fanen ved siden af.

Næste arrangement for selskabets medlemmer bliver 

Marinehistorisk Selskabs ekskursion 2024

til

Middelgrundsfortet

Peter Thorning Christensen og Tom Wismann vil være vore guider såvel gennem fortets irgange som over fortdækket med beton- og granitkonstruktioner fra hele forthistorien. Trods alle omskiftelser er facaden og fortets indre kun lidt ændret. Fredskasernen, krigskasernen, ammunitionsmagasiner og maskinanlæg er bygningsmæssigt uforandrede fraset helt nødvendige moderniseringer. I dag er fortet der engang sammen med Charlottenlund Batteri skulle forhindre ubuden indtrængen til København nordfra, forvandlet til en udviklingsplatform for landets ungdom, Ungdomsøen.

Ekskursionen finder sted

torsdag den 5. september 2024

Mødested: Mundingen af Nyhavn på nordsiden ved Spar Shippings kajplads.

Mødetid; 1045. Vi går samlet ombord 1100.

Transport: Metro M3/M4 til Kongens Nytorv eller bus nr. 26 med stoppested på Holbergsgade ved Nyhavnsbroen. Havnebussen har stoppested som nabo til Spar Shipping.

Prisen for deltagelse er tak være tilskud fra Selskabet kun kr. 490,-.

Tilmelding: Senest den 19. juli 2024 via Marinehist.nemtilmeld.dk.

Deltagerantal: maks. 40.

Ved ankomst kl. 1145 bliver vi budt velkommen og får en kort orientering af en af de unge fra Ungdomsøen. Efter en oversigt over fortets arkitektur og historie spiser vi frokost, siden følger rundvisningen der varer ca. 1½ time og afsluttes med eftermiddagskaffe. Endelig er der lejlighed til selv at studere fortet. Kl. 1640 samles vi på kajgaden hvorfra båden afgår 1705 med ankomst Nyhavn 1735.

Vel mødt

Bestyrelsen


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk