Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Kære medlemmer af Marinehistorisk Selskab

Under indtryk af den forstærkede COVID-19 pandemi samt regeringens beslutning om, at iværksætte yderligere og skærpede foranstaltninger  – herunder forsamlingsforbuddet på maksimalt op til 10 personer (den næste måned) – ser Marinehistorisk Selskabs bestyrelse sig desværre nødsaget til at aflyse arrangementet den 29. oktober.
 
De, der har betalt vil via Nemtilmeld vil automatisk få refunderet deres betaling til den konto man måtte have anvendt ved betalingen.
 
Hold øje med Marinehistorisk Selskabs hjemmeside – marinehist.dk – hvor I hurtigt vil kunne se status og evt. ændringer til selskabets aktiviteter.
 
Bedste hilsner
 
Gustav Lang
Formand