Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Kære medlemmer af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner,

Desværre tillader den foreløbig til den 4. april gældende begrænsning på højst fem personer ved forsamlinger inden døre ikke at vi gennemfører mødet den 24. marts, hvor brigadegeneral Michael Clemmesen skulle berette om Kommandörkapten Arnbergers forrædderi mod Danmark i 1928-29, men bestyrelsen ser hen til at gennemføre mødet ved en senere lejlighed.

Bestyrelsen håber stadig at kunne gennemføre årets ordinære Generalforsamling i Ubåden den 14. april 2021, men erkender at uvisheden om såvel smittesituationen som hvilke regler der vil være gældende efter den 4. april, gør det muligt at Generalforsamlingen sammen med Lars Jordts foredrag ”Danske skibe til alverdens flåder” må udsættes til senere på året. Hold derfor øje med om der er ændringer under Kalender.

Bestyrelsen måtte – især under indtryk af de svenske regler for håndtering af Corona/Covid-19 i Sverige – udsætte sommerudflugten 2020 til Karlskrona til dagene 2-3 september 2021. Tilmelding til denne sommerudflugt er stadig mulig her på hjemmesiden under “NemTilmeld”.

Danske myndigheders regler for forsamlinger m.v. undergår løbende forandringer og gælder naturligvis også antallet af deltagere til foredragsaftenerne i Ubåden i indeværende sæson. Hold derfor skarpt øje med hjemmesiden her, hvor vi selvfølgelig opdaterer denne regel i tråd med danske myndigheders opdateringer og ændringer vedrørende forsamlingsreglerne.

02 MAR 2021

venligste hilsener,

Finn Wiberg-Jørgensen, næstformand