Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner


Tilmelding til foredrag: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Den årlige generalforsamling i Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner gennemføres i forbindelse med den planlagte foredragsaften torsdag den 29. oktober 2020 kl. 1900, i Holmens Kirkes foredragssal “Ubåden”.

Under indtryk af danske gældende myndigheders regler for forsamlinger m.v. er det besluttet, at der kun vil være plads til maksimalt 40 deltagere til foredragsaftenerne i Ubåden i kommende sæson. Hold derfor øje med denne hjemmeside, hvor vi vil opdaterer denne regel i tråd med myndighedernes opdateringer og ændringer vedr. forsamlingsreglerne.