Menu

Meta

Velkomst

SIDSTE NYT OBS OBS

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner bestyrelse har besluttet, at Generalforsamling 2020 gennemføres i forbindelse med den planlagte foredragsaften torsdag den 29. oktober 2020 kl. 1900, i Holmens Kirkes foredragssal “Ubåden”.

Bestyrelsen har også – især under indtryk af de svenske regler for håndtering af Corona/Covid-19 i Sverige – måttet beslutte, at årets sommerudflugt til Karlskrona udsættes til dagene 2-3 september 2021. Tilmelding til denne sommerudflugt er allerede tilgængelig her på hjemmesiden under “NemTilmeld”.

Under indtryk af danske gældende myndigheders regler for forsamlinger m.v. er det endelig også besluttet, at der – MED MINDRE ANDET MEDDELES – kun vil være plads til maksimalt 50 deltagere til foredragsaftenerne i Ubåden i kommende sæson. Hold derfor skarpt øje med hjemmesiden her, hvor vi selvfølgelig opdaterer denne regel i tråd med danske myndigheders opdateringer og ændringer vedrørende forsamlingsreglerne.

*****

Velkommen til Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venners hjemmeside
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Lidt om selskabets historie
Som man kan læse ud af den lange titel, så er Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner et selskab, som oprindeligt bestod af to.

Marinehistorisk Selskab blev grundlagt i 1951. Blandt initiativtagerne var kommandør Fritz H. Kjølsen og marinehistorikeren Jørgen H. Barfod. Søværnets daværende chef, viceadmiral A. H. Vedel, viste stor interesse for sagen og har også bistået ved selskabets tilblivelse. Senere er venneselskabet kommet til. Det var nødvendigt for at støtte Orlogsmuseet, som var en selvejende institution. Selskabet har hjulpet museet med at anskaffe malerier og andre effekter, som museet ikke selv havde penge til. For nogle år siden blev de to foreninger slået sammen til et, da der var et stort sammenfald af medlemmer.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner