Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner

Næste ordinære møde:

Generalforsamlingen i Marinehistorisk Selskab, onsdag den 17. april 2024 kl, 1930. Dagsorden jævnfør vedtægterne, se mere under fanen “Generalforsamling 2024”. Det kan yderligere oplyses, at Poul Grooss – om tiden tillader det – vil sørge for den helt rigtige, gode stemning i forlængelse af det alvorlige med indlægget 

”Flådens København”.
Igennem mange hundrede år var Flådens værft i København den største virksomhed i Norden. Rundt om Holmens Kirke lå kongens slot, værftet og Flådens magasiner. Vi hører om byens udvikling, Flådens ekspansion, brandene i København, Holmens Kirke og meget andet. Et let causeri af kommandør Poul Grooss over omgivelserne – tilpasset efter generalforsamlingens længde.


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk