Menu

Meta

Bestyrelsen

Bestyrelse
Kommandørkaptajn Gustav Lang (formand) Christian X’s Allé 128, 2800 Kgs. Lyngby.

Cand. mag. Søren Nørby (medlemsansvarlig). Kildeskovsvej 23, 2820 Gentofte.

Kommandør Poul Grooss (kasserer). Tuborg Boulevard 20, st. t. v. 2900 Hellerup.

Maskinmester Tom Wismann (redaktør af Marinehistorisk Tidsskrift). Roret 89, 3070 Snekkersten.

Torben Martinsen. Ejbyholm 20, 2600 Glostrup.

Kommandør Lars Rosendahl Christophersen. Birkhøjvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.

Advokat (H) Torben Ingemann Hansen. Advokaterne, Amaliegade 42, 1256 Kbh. K.

Kommandørkaptajn Peder Ellegaard Larsen. Frederiksberg Allé 98 b, 4. tv. 1820 Frederiksberg C.

Museumsdirektør Ole Lisberg Jensen. Hellehuse 29, 4174 Jystrup.

Finn Wiberg-Jørgensen. Uraniavej 11, 1. mf, 1878 Frederiksberg.