Menu

Meta

Kalender

Arrangementer sæsonen 2020 – 2021

Torsdag 29. oktober 2020 kl. 1930
AFLYST.

Onsdag 25. november 2020 kl. 1930
AFLYST.

Onsdag 27. januar 2021 kl. 1930
Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen: Kommendörkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i 1928-29.

UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED. 

Onsdag 24. februar 2021 kl. 1930
Kommandør Gorm Bergqvist: Søværnets opgaveløsning i Arktis.

UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED. 

Onsdag 24. marts 2021 kl. 1930
Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen: Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie.

UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED. 

Onsdag 14. april 2021 kl. 1930
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen holder Lars Jordt foredraget: “Danske skibe til alverdens flåder.”

Alle arrangementerne foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra 1930 – ca. 2100. Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe for i alt 120 kr.

Ny tilmeldingsprocedure til Marinehistorisk Selskabs arrangementer

Marinehistorisk Selskab indfører med virkning fra marts måned 2020 ny tilmeldingsprocedure til selskabets aktiviteter. Fremadrettet vil tilmelding skulle ske ved anvendelse af Nemtilmeld, der er et web-baseret system. Det er et enkelt system, hvorigennem relevante oplysninger for både deltagere og arrangører vil være tilgængelige.

Her vil være dels en beskrivelse af arrangement, tid, sted, dels med få indtastninger fra jeres side: medlemsnummer, navn, E-mail, evt. adresse, deltagerantal samt tilkendegivelse om deltagelse i spisning samt betaling. Det giver et hurtigt administrativt overblik, og de personlige oplysninger er alene tilgængelige for få udvalgte i bestyrelsen.

Den nye tilmeldingsprocedure skal bl.a. ses på baggrund af en betydelig stigning i interessen for vore foredrag. I vort nuværende og meget fine samlingssted ”Ubåden” er selskabet underlagt brandmyndighedernes anvisninger og påbud om maksimalt 40 deltagere.

Konsekvensen heraf er, at vi har behov for nøje at kende deltagerantallet og i yderste konsekvens kan være nødsaget til at begrænse adgangen, så det maksimale antal tilstedeværende overholder de fastsatte grænser.

Tilmeldingen vil være bindende, og selskabets medlemmer har altid fortrinsret.

Tilmelding til foredragsaftener/generalforsamling (herunder spisning) vil skulle foretages på følgende link:

Marinehist.nemtilmeld.dk

Er tilmeldingsantallet over den fastsatte begrænsning, sendes meddelelse via SMS om manglende mulighed for at deltage umiddelbart til de, det måtte ramme.