Menu

Meta

Kalender

Kalender

Arrangementer sæsonen 2020 – 2021

Onsdag 16. juni 2021 kl. 1930
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen holder Lars Jordt foredraget: “Danske skibe til alverdens flåder.”

Torsdag 2. til fredag 3. september 2021
Sommerudflugt til Karlskrona. Se særskilt annoncering under Meddelelser fra Bestyrelsen. Tilmeldingsfrist 1. juli 2021.

Arrangementer sæsonen 2021-2022

Onsdag 8. september 2021 kl. 1930
Kommandør (p) Poul Grooss: ”HOOD og BISMARCK”

Tre foredrag måtte udskydes pga. Covid-19 og forventes programsat i løbet af den kommende vinter. Det drejer sig om: 1) Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen: Kommendörkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i 1928-29, 2) Kommandør Gorm Bergqvist: Søværnets opgaveløsning i Arktis og 3) Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen: Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie.

Alle arrangementerne fraset sommerudflugten foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra 1930 – ca. 2100. Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe for i alt 120 kr.

Som det ses af kalenderen, ændrer Covid-19 pandemien ofte med kort varsel vore muligheder for mødeaktivitet.
Husk altså at
1: se på hjemmesiden inden et foredrag for at se om det bliver afholdt,
2: se på hjemmesiden for at se om nye foredrag afholdes inden næste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift udkommer!