Menu

Meta

Kalender

Arrangementer efterår/forår 2023 – 2024

Alle foredrag og generalforsamling foregår i mødelokalet ”Ubåden” Holmens Kirke.

Onsdag den 25. oktober 2023

Status for Søværnet samt perspektiver i relation til forsvarsforliget, ved Flotilleadmiral / NK Søværnskommandoen Carsten Fjord Larsen.

Onsdag den 29. november 2023

Tom Wismann: Verdens største slagskibe – YAMATO og MUSASHI.

Onsdag den 31. januar 2024

Temaaften om Søværnets udvikling i mellemkrigsårene, med deltagelse af Michael Clemmesen og Peter Bogason med Søren Nørby som ordstyrer.

Onsdag den 28. februar 2024

Tre velbevarede vrag i Østersøens dyb, af arkitekt Ph.d. Christian Lemée.

Tirsdag den 19. marts 2024

Poul Grooss: Min tid i Torpedobådseskadren.

Onsdag den 17. april 2024

Generalforsamling 2024.

Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få to stykker smørrebrød, en ostemad, samt en øl eller sodavand og kaffe for i alt 150 kr.

VIGTIGT!

Tilmelding til foredrag og spisning via link: marinehist.nemtilmeld.dk