Menu

Meta

Kalender

Arrangementer sæsonen 2019 – 2020

30. oktober 2019 – Jakob Seerup: ”I kamp for flaget.”

27. november 2019 – Tom Wismann: Kinas flåde i dag.

29. januar 2020 – Jens B. Bach: Frømandskorpset i 2020.

26. februar 2020 – Poul Grooss: Operation NEPTUNE og FORTITUDE.

25. marts 2020 – Søren Nørby: Hædersmand. Viceadmiral Aage Helgesen Vedel (1894-1981).

22. april 2020 – Generalforsamling, efterfulgt af Tom Wismanns causeri over valgt emne.

Alle arrangementerne foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra 1930 – ca. 2100. Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe for i alt 120 kr.
Tilmeldinger til foredragsaftener og generalforsamling til Torben Martinsen (torben.martinsen@gmail.com) eller telefon 4227 2794. Det skal præciseres, at tilmelding til spisning skal ske senest mandag kl. 1200, før det pågældende foredrag/generalforsamling.