Menu

Meta

Kalender

Arrangementer sæsonen 2016 – 2017

Onsdag den 30.11.2016: Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn: “Erfaringer og oplevelser fra Operation Ocean Shield i 2008.”

Onsdag den 25.1.2017: “Søkrigen i Middelhavet 1939 – 1945” v. Poul Grooss.

Onsdag den 1.3.2017: “Dynekilen – Tordenskiolds ødelæggelse af den svenske transportflåde i 1716” v. Finn Wiberg-Jørgensen.

Onsdag den 22.3.2017: “Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik.” v. Peter Bogason.

Torsdag den 6.4.2017: Generalforsamling med efterfølgende causeri om tyske skibe i dansk tjeneste efter maj 1945 ved Tom Wismann.

Alle arrangementerne foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra 1930 – ca. 2100. Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe for i alt 120 kr.

Tilmeldinger til foredragsaftener og generalforsamling til Trine@Kjems.com eller telefon 3315-1410. Det skal præciseres, at tilmelding til spisning skal ske senest mandag kl. 1200, før det pågældende foredrag/generalforsamling.