Menu

Meta

Meddelelser fra bestyrelsen

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner bestyrelse har besluttet, at Generalforsamling 2020 gennemføres i forbindelse med den planlagte foredragsaften torsdag den 29. oktober 2020 kl. 1900 i Holmens Kirkes foredragssal “Ubåden”.

Bestyrelsen har også – især under indtryk af de svenske regler for håndtering af Corona/Covid-19 i Sverige – måttet beslutte, at årets sommerudflugt til Karlskrona udsættes til dagene 2-3 september 2021. Tilmelding til denne sommerudflugt er allerede tilgængelig her på hjemmesiden under “NemTilmeld”.

Under indtryk af danske gældende myndigheders regler for forsamlinger m.v. er det endelig også besluttet, at der – MED MINDRE ANDET MEDDELES – kun vil være plads til maksimalt 30 deltagere til foredragsaftenerne i Ubåden i kommende sæson. Hold derfor skarpt øje med hjemmesiden her, hvor vi selvfølgelig opdaterer denne regel i tråd med danske myndigheders opdateringer og ændringer vedrørende forsamlingsreglerne.

*****

KONTINGENT 2020

KONTINGENTET UDGØR I 2020:

Beløbet bedes betalt til selskabets konto 8075 – 1468804  – med tydelig angivelse af medlemsnummer (se venligst bag på Marinehistorisk Tidsskridt) samt afsender. Alternativt kan beløbet betales via giro: korttype 72. kreditor nr. 86486199.

Betalinger fra udlandet foretages ved anvendelse af: 
Iban: dk 488075000148804. Bic-code (swift-adresse): sybdk22