Menu

Meta

Meddelelser fra bestyrelsen

Under indtryk af den forstærkede COVID-19 pandemi samt regeringens beslutning om, at iværksætte yderligere og skærpede foranstaltninger  – herunder forsamlingsforbuddet på maksimalt op til 10 personer den næste måned – ser Marinehistorisk Selskabs bestyrelse sig desværre nødsaget til at aflyse Generalforsamling den 29. oktober.

Generalforsamling bliver erstattet af oplæg på websiden henholdsvis orienteringer i kommende nummer af Marinehistorisk Tidsskrift, således at der er tale om en “silent procedure” . Det betyder at med mindre bestyrelsen senest 20. november 2020 modtager indsigelser imod valget af måden, hvorpå Coronahåndteringen af dette års  Generalforsamling er håndteret, og/eller vedrørende oplysningerne der er tilgængelige (formandsberetning og regnskabsaflæggelse) giver anledning til bemærkninger, vil bestyrelsen arbejde videre med det grundlag der nu er formidlet.

Bestyrelsen har også – især under indtryk af de svenske regler for håndtering af Corona/Covid-19 i Sverige – måttet beslutte, at årets sommerudflugt til Karlskrona udsættes til dagene 2-3 september 2021. Tilmelding til denne sommerudflugt er allerede tilgængelig her på hjemmesiden under “NemTilmeld”.

Under indtryk af danske gældende myndigheders regler for forsamlinger m.v. er det endelig også besluttet, at der – MED MINDRE ANDET MEDDELES – kun vil være plads til maksimalt 30 deltagere til foredragsaftenerne i Ubåden i kommende sæson. Hold derfor skarpt øje med hjemmesiden her, hvor vi selvfølgelig opdaterer denne regel i tråd med danske myndigheders opdateringer og ændringer vedrørende forsamlingsreglerne.

*****

KONTINGENT

Kontingent for foreningsåret 2021 udgør:

Ordinære medlemmer 300 kr.
Ægtepar 325 kr.
Pensionister 225 kr.

Kontingent bedes betalt ikke senere end 31. januar 2021

Beløbet betales til selskabets konto i SydBank 8075 1468804 med tydelig angivelse af medlemsnummer (se evt. bagsiden af Marinehistorisk Tidsskrift) samt afsender.
Alternativt betales via giro: kortgruppe 72, kreditornummer 86486199.

Betalinger fra udlandet foretages ved anvendelse af:
IBAN: DK 488075000148804
BIC-kode (SWIFT-adresse): SYBDK 22