Menu

Meta

Søværnsorientering 2004

Søværnsorientering nr. 1 / 2004

Indhold:

Nytårsparole i Søværnets Operative Kommando 5. januar 2004 af CH SOK

Vand under kølen! af Projektgruppe Fleksible Støtteskibe og Patruljesk.

Kommandoskifte ved Søværnets Materielkommando SMK

Raske svende højt mod nord af Helle Kolding

NYLØN siden 1. april 2003

Udnævnelser på Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole

Boganmeldelse: Feltherrer – fra Alexander den Store til Normann Schwarzkopf af Esben Mønster-Kjær

Boganmeldelse: Slaget om Atlanten af Andrew Williams

Boganmeldelse: Navigationens Udvikling og lidt om hans liv og håndbøger af Jens Kusk Jensen

Berigtigelser – rettelser til SVNORT 1-03 og 4-03

Ny database for skibsinteresserede

Droneelementet ved Artillerikursus Sjællands Odde er blevet værnsfælles

Soldatens og Orlogsgastens Fond giver gave til de meniges messe på ASO

Nyt arbejdsfartøj til Artillerikursus Sjællands Odde

Historien slutter ikke her.  2. november 2003 – 100 års dagen for Taktik- og Våbenskolens Signalkursus oprettelse

Historisk konkurrence – kommunikationskonkurrencen

Notits: Ohøj inspektionsskibssejlere af Per Herholdt Jensen, KL

Kommandør Gustav Holm af Axel Fiedler

Konkurrencen afgjort og vinderen udtrukket

Søværnsorientering nr. 2 / 2004

Indhold:

Hendes Majestæt Dronningen navngav det fleksible støtteskib ABSALON

Ny forsvarsaftale for 2005-09

Søværnets generelt af CH SOK

For Materielkommandoen af CH SMK

“1. Eskadre enhed “”NORD PÅ”” med hæder”

PETER TORDENSKIOLD i STANAVFORLANT 2004 PL Michael Thomsen

Forsvaret hyldede Kronprinsparret 5. maj 2004

Søværnets edsfane

GAME OVER – hektisk forår for korvetten NIELS JUELs besætning

Ros til Søværnet fra Kenneth J. Heselwood, Bruxelles

Ros til Søværnet fra Ib Clemensen

Mindehøjtidelighed for Slaget ved Helgoland 9. maj 1864 Larsen af KK Klaus Sabroe

60-året for henrettelserne på Skæring Hede

Etik og Moral i Forsvaret af OLP Thomas Reinholdt Rasmussen, SRS

Sejlads med missilfartøjet SKADEN under dens deltagelse i BALTIC BRIDGE fra 29. marts til 2. april 2004 af OLP Eigil Andreasen

Søværnets Idrætslederpris

NCS er død, NCAGS leve af OK Carsten Bryrup

Tak til de gamle damer

Heraldik i Søværnets gennem 50 år af H.C. Bjerg

Marineelev Hold 1-2004

Frederiksberg Slot fylder 300 år af KN Tage H. Nielsen

Søværnsorientering nr. 3 / 2004

Indhold:

Besøg af Forsvarsminister Søren Gade i Søværnets Operative Kommando

Chefskifte på SÆLEN

SÆLEN i Hanstholm

2. Eskadres efterårsseminar

SIKU på NIJU

KNM HITRA – atter i Danmark af Marineforeningen

Heliox dybdedykning i Søværnet

SWISS OPEN 2004

Combined Air Operations Centre 1 fylder 10 år

Boganmeldelse – Skeletternes By af Michael Connelly

Godt et år – et godt år i LINDORMEN

Da Sønderborg tog afsked med LOSSEN

Danmarks Undervandsbåde 1909-2005 – efterlysning af bidrag til bogen af Søren Nørby

Dansk Ubådsforening stiftet

Sænkningen af undervandsbåden HAVFRUEN 29. august 1943 af Søren Nørby

Marinemaleren udstiller

Søværnsorientering nr. 4 / 2004

Indhold:

CH SOK udtaler i anledning af planen for implementering af det seneste Forsvarsforlig

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn, KD Kai Rasch Larsen udtaler

DANNEBROGs sommertogt 2004

Gittes indlæg om sommertogtet af Gitte Glamsø, VPL

Middelhavstogtet

Runes indlæg: Delfiner, flyvefisk og hvaler

GEORG STAGE – platform for Søværnets aspiranttogt 2004 – Retrobølgen eller hvad? af Søren H. Jensen, SSG

Faktaboks om GEORG STAGE

Rapport fra en tovende Anna Seidelin, Kadetaspirant

Den sidste dans (om ubåden SÆLEN) af Jens Diederichsen, Fotojournalist

Dieselboats Forever – Kommandostrygning i alle ubåde i 5. Eskadre

Militærpolitiets historie af Erling Nielsen, CSG

Minelæggeren MØENs 40 års jubilæum i Aalborg af Vagtchefeleverne

Kommandostrygning i de egentlige minelæggere af Carsten Munck, KD, CH 3.ESK

Orkanen Ivan ramte Pensacola af Jesper N.S. Jensen, PL og Pierre F. Bork, PL

KFOR/Film city/2004 af Jesper Marcher, MP