Menu

Meta

Søværnsorientering 2006

Søværnsorientering nr. 1 / 2006
Indhold
Søværnsorientering
Arbejdsulykker – Søværnet siger nej tak
Galathea 3-ekspeditionen
Nye tider for rådighedspersonel
NATO Responce Force moderniserer Søværnet
Good morning Kosovo!
Netværks Baserede Operationer på trapperne
HVIDBJØRNEN – en skibslæges oplevelser
Marineforeningen Dannebrog 100 år
Kongeskibet DANNEBROGs sommertogt 2005
PEDER SKRAM– værd at værne om
Sejlkutterne SVANEN og THYRA
Boganmeldelse
Nyt SOK-domicil

Søværnsorientering nr. 2 / 2006
Indhold
To opgavesøjler – ét Søværn
Galathea 3 – elevfinale
Snapshots fra Grønland
En kampagne søsættes
Brit til Norge
ISLANDS FALK – flådens første inspektionsskib
Værksted Danmark – den nye værkstedsstruktur
LINDORMEN til Estland
Istogt i svensk farvand
Søværnet kan selv
Sikkerhed – lokalt, regionalt og globalt
Mindeankerprisen 2006
Boganmeldelse

Søværnsorientering nr. 3 / 2006
Indhold
En svær tid kræver svære beslutninger
Kejserinde Dagmars sidste sørejse
Udsendelse til Libanon
Korvetternes afløser
Sejlerfolket vogter på det rene havmiljø
Galathea 3-ekspeditionen
DANEX 06
Gode dage på HDMS THETIS
Kommandoskifte i Søværnets Taktiske Stab
Udsendt til Bagdad
Første danske kadet besøger »NE BRASIL«
Sundhed for alle
Officerer skifter værn
Farvel til kabelminelæggeren LOSSEN
Patruljefartøjet SVÆRDFISKEN skrottet
To kulturer mødtes på seminar
CH SOK tale
Særlig hæder til dansk orlogskaptajn
Boganmeldelser

Søværnsorientering nr. 4 / 2006
Indhold
De »vanskelige« unge
1 ESK uddanner agenter
En æra er snart slut
Kommunikationsseminar – Hvorfor?
Søværnets stigende internationale engagement
Evakueringen fra Beirut juli 2006
Jeg har ikke tidligere bemærket pigtråden
De nye inspektionsfartøjer til Nordatlanten
Prøvedyk i Odense
Galathea 3-ekspeditionen
Baderuller og Baghåndsknob
Chefprøve i Division 19
Rapport fra en fuldrigger
Joint and combined
Ubåde i taktisk kontrol
Op til Færøerne og ned til Australien
Nostalgiske streger og prikker
Profil af en »skibsbygger«
Et Liv med Søværnet
Mindeskrift for Saaby