Menu

Meta

Søværnets Havarikommission

I 1960 nedsatte søværnet en Havarikommission, der hvert år skulle gennemgå de uheld, som søværnets enheder og personel havde været ude for i det foregående år. Målet var at klarlægge omstændighederne omkring det skete og her forsøge at uddrage hvad man kunne gøre for at forhindre, at det skete igen.

Søværnets Havarikommissions arbejde blev udgivet i bogform, med en 30-årig klausul. Her kan numrene frem til 1993 downloades.

1960
1961
1962
1963
1964
1965 – 1966
1967
1968 – 1969
1970 – 1971
1972 – 1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983-1984
1985
1986
1987-1988
1989
1990-1991
1992
1993