Menu

Meta

46. Årgang / 2013

Nr. 1 / 2013
Artikler:

Orlogsskibet Niels Iuels Middelhavstogt i 1931
Henrik Muusfeldt

Meddelelser fra Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab 40

Forslag til vedtægtsændring 41

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug – Indkaldelse til generalforsamling 43

Nr. 2 / 2013
Artikler:

Depotskibet Henrik Gerner 3
Søren Nørby

Kanonbåde fire kilometer over havoverfladen
Jens Riise Kristensen

Den årlige generalforsamling i Marinehistorisk Selskab/ Orlogsmuseets Venner

Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets Venner. Regnskab foreningsåret 2012

ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG. Formandens beretning 2012/2013

Nr. 3 / 2013
Artikler:

Min tid i søværnet 1. februar til 29. august 1943
Jens Gejl Kristensen/Søren Nørby

Flådeliste 1945 – 2013 15
Søren Nørby

Boganmeldelser
Preparing for Blockade 1885-1914 34
Stephen Cobb

En visnet blomst i hæders-krandsen 36
Niels Bjørn Hansen

Det lille land før den store krig 38
af Michael H. Clemmesen

For Søværn og Søfart – Danmarks Marineforening i 100 år
Hans Christian Bjerg.

I paddehattens skygge – Stevnsfort 1953 – 2013”
af Tom Wismann.

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle 1965 – 1990
af Tom Wismann.

Nr. 4 / 2013
Artikler:

Bornholms rolle i dansk sikkerhedspolitik under den Kolde Krig 3
Sune Christiani og Daniel Dyrbjerg

Victor Hansens pistoler 30
Jan Speerschneider

Med Thetis til Færøerne og Grønland 1960
Theis Nielsen