Menu

Meta

8. Årgang / 1975

Nr. 1 / 1975
Indhold:

Bevar os vel!
H.C.B.

Nyt fra fregatten “Jylland”
H.C.B.

Boggave til Marinens Bibliotek

Boganmeldelse:
S.A. Saugmann: Ørvandils Fod.
R. Steen Steensen

Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1974
Hans Chr. Bjerg

Maleriet “Danske Orlogsskibe i det 18de aarhundrede” – hvilke skibe ses på maleriet?
Hans Christian Bjerg

Søetatens kort- og tegningssamling. En proveniensoversigt
Hans Chr. Bjerg

Nr. 2 / 1975
Indhold:

Militærhistorisk konference

Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47 – forsøg på en re-identifikation
Hans Chr. Bjerg

Väderö. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden 1801.
H. Daugaard Larsen

Søetatens kort- og tegningssamling. En proveniensoversigt.
Hans Chr. Bjerg

Nr. 3 / 1975
Indhold:

Erik Borg. In memoriam
H.C.B.

Marinehistorisk Selskab

Orlogsmuseets Venners generalforsamling

Selskabet “Fregatten Jyllands Venner”

Torpedobåden og torpedoen 100 år

De dansk-norske kanonbåde 1780-1850
Birger Thomsen

Boganmeldelse
Finn Askgaard: Kampen om Østersøen
Hans Chr. Bjerg

Donald Macintyre, Basil W. Bathe og R. Steen Steensen: Alle tiders krigsskibe – fra galej til atomubåd
H.C. Bjerg

Anders Monrad Møller: Københavns handelsflåde 1814-1832
Benny Christensen

Nr. 4 / 1975
Indhold:

Marine- og militærhistorisk interesserede
H.C. Bjerg

Dansk marinehistorisk bibliografi 1500-1975

Søetatens bygmestre 1668-1878
Jan Olsen

Indbydelse til konference 1976 for dansk maritim historie – og samfundsforskning

Boganmeldelse:
Kåre Holt: Sjøhelten.
Hans Christian Bjerg

Ankerknappen 200 år i den danske marine