Menu

Meta

Den Sorte Registrant

– en ikke-fuldstændig registrering af flådens skibe fra 1400-tallets midte og frem.

I slutningen af det 20. århundrede blev der udarbejdet et register over danske orlogsskibe. Dette register, der blev kendt som “Den Sorte Registrant”, blev over en årrække vedligeholdt af personalet ved Marinens Bibliotek. Arbejdet blev stoppet i 1990′erne, men udgør stadig en meget nyttig kilde til den danske flådes historie.

Registranten er alfabetisk opdelt efter skibsnavnets forbogstav. Bemærk, at skibe med forbogstavet Å findes under A. Der har derudover aldrig været danske skibe med forbogstavet X.

Siderne er skannet med OCR-software, men på grund af sidernes alder og meget skiftende kvalitet, er de ikke alle søgbare. En stor styrke er dog, at der for hvert skib er påført kildehenvisninger, så eventuelt interesserede kan tjekke, hvor oplysningerne stammer fra. Kræver adobe acrobat reader. Bemærk, at enkelte af filerne er på over 100 mb.

Kildeoversigt

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Æ

Ø