Menu

Meta

Den Parlamentariske Kommission

Den parlamentariske Kommission var en række kommissioner og kommissionsdomstole, som var nedsat i perioden 1945-56 for at undersøge visse forhold i forbindelse med den tyske besættelse af Danmark. Den oprindelige kommission, nedsat af Folketinget den 15. juni 1945, havde følgende opgave:

Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende over for ministre eller andre særlig ansvarlige i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940.

Kommissionerne havde 23 medlemmer, som valgtes af og blandt Folketingets medlemmer. Kommissionernes beretninger fylder med bilag 38 bind, og er et vigtigt kildemateriale til besættelsens historie.

En række af bindene er her indskannet og lagt online til fri benyttelse. Bemærk at enkelte af filerne fylder adskillige hundrede megabytes.

I   Undersøgelse Af Samtlige Politiske Og Militære Forhold, Som Kan Tjene Til Bedømmelse Af, Hvorvidt Der Er Grundlag For At Gøre Ansvar Gældende Over For Ministre Eller Andre Særlig Ansvarlige I Forbindelse Med Danmarks Besættelse Af Tyske Tropper Den 9. April 1940

II   Supplement Til De Ved Den Under 15. Juni 1945 Nedsatte Parlamentariske Kommission Tilvejebragte Oplysninger Vedrørende Forholdene Ved Danmarks Besættelse Den 9. April 1940

III   Supplement Til De Ved De Under Henholdsvis 15. Juni 1945 Og 19. December S. Å. Nedsatte Parlamentariske Kommissioner Tilvejebragte Oplysninger Vedrørende Forholdene Ved Danmarks Besættelse Den 9. April 1940

IV   Regering Og Rigsdag Under Besættelsen (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)

V   Udenrigsministeriet Under Besættelsen (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)

VI   Krigsministeriet og Marineministeriet Under Besættelsen

VII   Justitsministeriet og Retshåndhævelsen Under Besættelsen (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)
– VII,1 : Justitsministeriet og Retshåndhævelsen Under Besættelsen: Aktstykker
– VII,2 : Justitsministeriet og Retshåndhævelsen Under Besættelsen: Aktstykker
– VII,3 : Justitsministeriet og Retshåndhævelsen Under Besættelsen: Aktstykker

VIII Arbejds- og Socialministerierne, Ministeriet For Handel, Industri og Søfart, Indenrigsministeriet og Ministeriet For Landbrug og Fiskeri Under Besættelsen Samt Spørgsmålet om Danske Entreprenørers Udførelse Af Arbejder For Besættelsesmagten (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)

IX Undersøgelser Vedrørende Politisk Virksomhed Under Besættelsen, Der Skønnes At Indeholde Anslag Mod Folkestyret Og Den Hidtidige Statsretlige Praksis (Jfr. Kommissoriets 1ste Led) (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)

X Ministeriet For Offentlige Arbejder og Trafikministeriet Under Besættelsen (Afgivet Paa Grundlag Af Foreliggende Danske Dokumenter)

XI Supplement Til De Ved De Under Henholdsvis 15. Juni 1945, 19. December S. Å. Og 8. Januar 1948 Nedsatte Parlamentariske Kommissioner Tilvejebragte Oplysninger Vedrørende Forholdene Under Danmarks Besættelse.

XII Supplement Til De Tidligere Afgivne Beretninger I-III Vedrørende Forholdene ved Danmarks Besættelse 9. April 1940: Tyske Dokumenter

XIII 1-6 : Supplement Til De Tidligere Afgivne Beretninger Iv-Xi Vedrørende Regering Og Rigsdag Samt Forskellige Ministerier Under Besættelsen: Afgivet På Grundlag Af Tyske Dokumenter Med Dansk Oversættelse

XIII 1-6,1-3,I : Supplement Til De Tidligere Afgivne Beretninger IV-XI Vedrørende Regering Og Rigsdag Samt Forskellige Ministerier Under Besættelsen: Afgivet På Grundlag Af Tyske Dokumenter Med Dansk Oversættelse

XIII 1-6,1-3,II : Udenrigsministeriet Under Besættelsen

XIII 1-6,4-6,I : Supplement Til De Tidligere Afgivne Beretninger Iv-Xi Vedrørende Regering Og Rigsdag Samt Forskellige Ministerier Under Besættelsen: Afgivet På Grundlag Af Tyske Dokumenter Med Dansk Oversættelse

XIII 1-6,4-6,II : Udenrigsministeriet Under Besættelsen

XIV : Det Tyske Mindretal Under Besættelsen: Tyske og Danske Dokumenter.