Menu

Meta

Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe

Forsvarets Rådgivnings- og Analysegruppes arkiv blev oprettet den 1. maj 1985 som følge af en beslutning taget i forbindelse med Forsvarsforliget 1985-1987. Forsvarets Rådgivnings- og Analysegruppe skulle fungere som en uafhængig tænketank under Forsvarsministeriet, og dets opdrag var, ifølge forligsteksten: ”[at] følge den våbenteknologiske udvikling i østlig og vestlig regie og omsatte denne i konkrete forsvarsmæssige, herunder strukturelle sammenhænge. […] Konsekvenser heraf og mulige alternativer for forsvarets udvikling forelægges Forsvarsministeren og herigennem relevante folketingsudvalg m.v.”

Forsvarets Rådgivnings- og Analysegruppe bestod i 1990 af tre officerer (én fra hvert værn), to civilingeniører, én sekretær og én formand, der samtidig også var direktør for Forsvarets Forskningstjeneste.