Menu

Meta

Maritim Kontakt

Maritim Kontakt 11. Tema: Danske Lodser
Indhold
Forord
Benny Christensen: Lodserhvervets udvikling i Danmark
Mogens Schmidt: Lodsdirektøren
Philip Svanum: Farvandslodsen
Otto Albertsen: Fjordlodsen
Knud W. Born: Havnelodsen
Liste over maritime specialudtryk
Kilder og litteratur
Niels Probst: Syvende danske Maritimhistoriske Konference

Maritim Kontakt 13. Tema: Orlogsflåden
Indhold
Jorgen H. Barfod: Bygningen af orlogsskibe i Norge i slutningen af 1600-tallet
Erik Gøbel: Orlogsfregatten Bornholms konvojrejse til Vestindien 1780 -1781
Maria Ekberger: Andreas Bodenhoff. Leverandør til Søetaten i det 18. århundrede
George Coggeshall: En Yankee-skipper i danske farvande 1809 -10
Ann Nørregaard: Kapere og kanonbåde. Begivenheder i og ud for Dragør 1807-1814
Søren Hjorth Jensen & Henrik Mogensen: Samarbejdsproblemer på Korsør havn under besættelsen. En analyse af Brosagen i Korsør
november 1942-marts 1943
Knud Galle: Magnetminer. Minestrygning – Minesikring

Maritim Kontakt 22.
Indhold
Sven Herreborg Thomsen og Aly Torben Abd-el Dayem: Slaget ved Cap Verde. En dansk ostindieeskadres kamp mod sørøvere i 1619
Niels-Peter B. Andersson: Søfart og handel på Rørvig Toldsted 173 1-1798
Jakob Seerup: Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet
Dan H Andersen: Søløjtnant Uldall, Pasha Sidi Yussef og lidt om Bertel Thorvaldsen. En nyfunden dagbog fra et middelhavstogt 1796-97
Erik lngemann Sørensen: En kinafarer beretter. Hans Storms dagbog 1829-1830
Grete Tuxen Andersen: Lars Kruse og de andre redningsmænd
Christian Lund· Danske skibe i Sydamerika 1940-1946
Erik Gobel Fjortende Danske Maritimhistoriske Konference. Marstal 12.-14. maj 2000

Maritim Kontakt 23. Bernhard David Larsen: Erindringer fra et liv til søs 1900-1946

Maritim Kontakt 28. Skibbyggeri og søfart i Renæssancen.
Indhold
Christian Lemee: Kravelbyggeriet i historisk perspektiv. På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder
Jan Bill og Morten Gøthche: Renæssance i småskibsbyggeriet – arkæologisk set
Mikkel H Thomsen: En sådan näsestyver. Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde – og for arkæologen
Carsten Jahnke: Dronningens skibe for kongens flåde. Dronning Dorothea af Brandenburgs skibsbygning omkring 1486
Martin Bellamy: Christian IV’s skotske skibsbyggere
Ole Degn: Et år ved Øresunds Toldkammer. Skippere, skibe og varetransport gennem Sundet i 1640
Erik Gabet. Syttende Danske Maritimhistoriske Konference 2006