Menu

Meta

Maritim Kontakt

Maritim Kontakt Nr. 1. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 2. Vikingernes tidsregning og kursmetode af S. A. Saugmann

Maritim Kontakt Nr. 3. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 4. Under sejl påny – Træskibsejernes Sammenslutning 1971-1981

Maritim Kontakt Nr. 5. Christian IV’s Nyboder af Jørgen H. Barfod

Maritim Kontakt Nr. 6. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 7. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 8. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 9. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 10. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 11. Tema: Danske Lodser
Indhold
Forord
Benny Christensen: Lodserhvervets udvikling i Danmark
Mogens Schmidt: Lodsdirektøren
Philip Svanum: Farvandslodsen
Otto Albertsen: Fjordlodsen
Knud W. Born: Havnelodsen
Liste over maritime specialudtryk
Kilder og litteratur
Niels Probst: Syvende danske Maritimhistoriske Konference

Maritim Kontakt Nr. 12. Blandet indhold, tilegnet Jørgen H. P. Barfod

Maritim Kontakt Nr. 13. Tema: Orlogsflåden
Indhold
Jorgen H. Barfod: Bygningen af orlogsskibe i Norge i slutningen af 1600-tallet
Erik Gøbel: Orlogsfregatten Bornholms konvojrejse til Vestindien 1780 -1781
Maria Ekberger: Andreas Bodenhoff. Leverandør til Søetaten i det 18. århundrede
George Coggeshall: En Yankee-skipper i danske farvande 1809 -10
Ann Nørregaard: Kapere og kanonbåde. Begivenheder i og ud for Dragør 1807-1814
Søren Hjorth Jensen & Henrik Mogensen: Samarbejdsproblemer på Korsør havn under besættelsen. En analyse af Brosagen i Korsør
november 1942-marts 1943
Knud Galle: Magnetminer. Minestrygning – Minesikring

Maritim Kontakt Nr. 14. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 15. Sejlads under krigen 1939-45 af Erik Rasmussen

Maritim Kontakt Nr. 16. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 17. En Sømands Oplevelser i Fred og Krig af Jens Kusk Jensen

Maritim Kontakt Nr. 18. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 19. Glimt fra de Dage, der gik Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928 Bearbejdet af Erik Gøbel

Maritim Kontakt Nr. 20. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 21. I kamp for flåden – En levnedsskildring af  kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947. Fortalt af Jørgen H. Barfod

Maritim Kontakt Nr. 22.
Indhold
Sven Herreborg Thomsen og Aly Torben Abd-el Dayem: Slaget ved Cap Verde. En dansk ostindieeskadres kamp mod sørøvere i 1619
Niels-Peter B. Andersson: Søfart og handel på Rørvig Toldsted 173 1-1798
Jakob Seerup: Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet
Dan H Andersen: Søløjtnant Uldall, Pasha Sidi Yussef og lidt om Bertel Thorvaldsen. En nyfunden dagbog fra et middelhavstogt 1796-97
Erik lngemann Sørensen: En kinafarer beretter. Hans Storms dagbog 1829-1830
Grete Tuxen Andersen: Lars Kruse og de andre redningsmænd
Christian Lund· Danske skibe i Sydamerika 1940-1946
Erik Gobel Fjortende Danske Maritimhistoriske Konference. Marstal 12.-14. maj 2000

Maritim Kontakt Nr. 23. Bernhard David Larsen: Erindringer fra et liv til søs 1900-1946

Maritim Kontakt Nr. 24. Hilsen fra søens folk. Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002

Maritim Kontakt Nr. 25. Navigationens Udvikling – og lidt om hans liv og håndbøger af Jens Kusk Jensen

Maritim Kontakt Nr. 26. Blandet indhold

Maritim Kontakt Nr. 27. Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 af Erik Gøbel

Maritim Kontakt Nr. 28. Skibbyggeri og søfart i Renæssancen.
Indhold
Christian Lemee: Kravelbyggeriet i historisk perspektiv. På sporet af kravelbygningsteknologien og dens spredning til Danmark set ud fra de historiske kilder
Jan Bill og Morten Gøthche: Renæssance i småskibsbyggeriet – arkæologisk set
Mikkel H Thomsen: En sådan näsestyver. Om en slem overraskelse for den dansk-hollandske flåde – og for arkæologen
Carsten Jahnke: Dronningens skibe for kongens flåde. Dronning Dorothea af Brandenburgs skibsbygning omkring 1486
Martin Bellamy: Christian IV’s skotske skibsbyggere
Ole Degn: Et år ved Øresunds Toldkammer. Skippere, skibe og varetransport gennem Sundet i 1640
Erik Gabet. Syttende Danske Maritimhistoriske Konference 2006

Maritim Kontakt Nr. 29. Blandet indhold.
Indhold
Michael Levy Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868
Jens Christian Mohr: Plimsollere under dansk flag 1870-1900
Bjarni Åkesson Filholm: Smiril. Et karakterfuldt færøsk dampskib 1932-1970
Nekrolog: Birger Thomsen, 1945-2007
Tidligere bind af Maritim historie

Maritim Kontakt Nr. 30. Sophus Waldemar Rasmussen. Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste.
Bind I, ved Anders Monrad Møller.

Maritim Kontakt Nr. 31. Sophus Waldemar Rasmussen. Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste.
Bind II, ved Anders Monrad Møller.

Maritim Kontakt Nr. 32.
Indhold
Morten Ravn: Renæssancevraget fra Amager Strandpark – præsentation og foreløbig rekonstruktion
Morten Gøthche: Anna af Horsens – og det anonyme skibsbyggeri i provinsen
Claus Rohden Olesen: Dannebroge 1692-1710. Forlis, arkæologiske undersøgelser og byggeprincipper
jens Riise Kristensen: Bjergningsarbejder under Store Nordiske Krig ved Marstrand og Strømstad 1719
Jan Hammer Larsen: Pervyjs forlis 1758. Historien om russerne i Vendsyssel
Thorbjørn Thaarup: I Ca’ da Mostos fodspor – en rejse langs Vestafrika i 1450’erne
Benjamin Asmussen: Attende Danske Maritimhistoriske Konference
Redaktørskifte

Maritim Kontakt Nr. 33. De sidste sejlskibe – småskibsfarten i Danmark i tiden omkring verdenskrigene. Af Benjamin Asmussen.

Maritim Kontakt Nr. 34. Under fællesskabets sejl. Af Martin K. Østergaard.

Maritim Kontakt Nr. 35. Nederlandsk i Norden. Af Thorbjørn Thaarup og Claus Rohden Olesen.