Menu

Meta

“Bidrag Til Den Store Nordiske Krigs Historie”.

Udarbejdet ved Generalstaben af generalmajor A. P. Tuxen og Kommandør C. L. With-Seidelin.

Bind 1: Kong Frederik IV’s første kamp om Sønderjylland. Krigen 1700

Bind 2: Felttoget i Skaane 1709-1710

Bind 3: Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen – I Østersøen og Kattegat 1710-1712

Bind 4: De Nordiske Allieredes Kamp Med Magnus Stenbock 1712-1713

Bind 5: Kampen om Tønning 1713-1714 og Stenbocks hær i dansk fangenskab 1713-1719

Bind 6: Den store koalition mod Sverig af 1715

Bind 7: Erobringen af Sveriges tyske provinser 1715-1716

Bind 8: Carl XII i Norge. Peter I i Danmark. 1716

Bind 9: Norges forsvar 1717-1718

Bind 10: Krigens Afslutning 1719-1720