Menu

Meta

Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50.

Udarbejdet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse.

1ste Del. Krigen i 1848. Første Afsnit. Fra det Slesvig – Holstenske Oprørs Udbrud til Preussernes Optræden paa Kamppladsen. 24de Marts – 12te April 1848.

1ste Del. Krigen i 1848. Andet Afsnit. Fra Preussernes Optræden paa Kamppladsen til Vaabenstilstanden i Malmø. 13de April – 1ste September.

2den Del. Krigen i 1849. Første Afsnit. Vaabenstilstandsperioden. 2den September 1848 – 2den April 1849.

2den Del. Krigen i 1849. Andet Afsnit. Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Vaabenstilstanden i Berlin. 3die April – 17de Juli. Første Afdeling fra 3die April – 7de Maj.

2den Del. Krigen i 1849. Andet Afsnit. Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Vaabenstilstanden i Berlin. 3die April – 17de Juli. Anden Afdeling fra 8de Maj – 17de Juli.

3die Del. Krigen i 1850. Første Afsnit. Vaabenstilstandsperioden. 18de Juli 1849 – 15de juli 1850.

3die Del. Krigen i 1850. Andet Afsnit. Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Krigens Ophør. 16de Juli 1850 – Februar 1851. Første Afdeling fra 16de Juli – 25de Juli og Andet Afsnit 26de Juli – 13de September. 

3die Del. Krigen i 1850. Andet Afsnit. Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Krigens Ophør. 16de Juli 1850 – Februar 1851. Tredie Afdeling. Fra 14de September 1850 – Februar 1851.