Menu

Meta

50. årg / 2017

Nr. 1 / 2017
Artikler
Med flåden til Taranto
Henning Bjørnholt 3

Den danske erobring af Helgoland den 9. august 1714
Søren Nørby 14

USA´s første søhelt
Ole Mortensøn 24

Du danskes vej til ros og magt
Bent Kofoed-Hansen 32

Fra redaktøren 39

Ekstra foredrag 40

Indkaldelse til generalforsamling 41

Meddellelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 42

Bustur til Bohuslän 44

Medlemskort og fordele 45

Meddelelser fra kassereren 47

Nr. 2 / 2017
Artikler
Ilmarinen og Vänämöinen
Lars Jordt 3

Referat fra MHS/Orlogsmuseets Venners generalforsamling 34
Regnskab Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets Venner 35
Regnskab Kommandørkaptajn Sigurd Barfoed´s Legat 36

Meddellelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 38

Boganmeldelser
For Kongen og flåten 40
H.C. Bjerg mf.
For Flaget og Danmark 44
Søren Nørby / Jacob Seerup

MHS´s Bustur til Bohuslän 46

Nr. 3 / 2017
Artikler
E11s problemer – Havmandens lykke
Michael H. Clemmesen 3

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 42

Boganmeldelser
Karl Dönitz og Det Tredje Riges sidste dage
af Barry Turner 44

Bevogtningsfartøjerne af Daphne-klassen
af Tom Wismann 47

Nr. 4 / 2017
Artikler
Søværnets strategi og taktik 1946 – 1953
Peter Bogason 3

Fregatten The Cresents forlis ved Maarup den 6. december 1808
Lars Rosendahl Christophersen 32

Meddellelser fra Orlogsmusets Modelbyggerlaug 42

Boganmeldelse
Janes Fighting Ships 2017-2018 44