Menu

Meta

Forsvarets langtidsplanlægnings-serie

Forsvarets langtidsplanlægnings-serie består af nedenstående tema-hæfter.

Tema-hæfte 1 Hvorfor langtidsplanlægning – Grundlag for næste forsvarslov, ved R. Watt Boolsen

Tema-hæfte 2 Forsvaret i den politiske beslutningsproces, ved Nikolaj Petersen

Tema-hæfte 3 Det internationale miljø – og Danmark, ved Mogens Espersen

Tema-hæfte 4 Militær efterretningsvirksomhed som led i krisestyring, ved Mogens Espersen og Preben Borberg

Tema-hæfte 5 NATO-forstærkninger og infrastruktur, ved Bjarne Lindhardt

Tema-hæfte 6 Militær uddannelse og krigsvilkår, ved O.R.H. Jensen og I.S. Haslund-Christensen

Tema-hæfte 7 Forsvarets opgaver i det civile samfund, ved V.J. Christensen

Tema-hæfte 8 Vort sårbare samfund – og det totale forsvar, ved Per Svensson

Tema-hæfte 9 Hjemmeværnet = dansk forsvarsvilje, ved P.A. Heegaard-Poulsen

Tema-hæfte 10 Våbenteknologi, økonomi og beskæftigelse, ved V. Güntelberg og O.H. Eggers

Tema-hæfte 11 Et troværdigt forsvar i 80’erne – den næste forsvarsordning

Tema-hæfte 12 Forsvarets effekt og sammensætning til diskussion, ved V.M. Güntelberg