Menu

Meta

”Krigen til søs 1914 – 1918” af Niels Holland.

Udgivet den 30. oktober 2017 på forlaget Trykværket. 352 sider illustreret. Pris kr. 349 (vejledende).

Forfatteren er uddannet skibsfører og navigationslærer. Hans baggrund er altså interesse for emnet og ikke, hvad man ofte ser, en historikers baggrund. Der er dog intet amatøragtigt over bogen. Den er velskrevet og giver læseren et fantastisk overblik over krigen til søs fra 1914 til 1918. Den sømandsmæssige baggrund medfører velplacerede kommentarer om de enkelte hændelser, men også ind i mellem nogle ramsaltede kommentarer, som man ikke finder hos professionelle historikere, og det er absolut et plus ved bogen!

Her omkring 100-året for Den første Verdenskrig er der af mange årsager fokus på de store landmilitære operationer, som kostede så mange menneskeliv. Søkrigen var nok så afgørende, og her er der på dansk ikke så megen litteratur om emnet. Det retter denne bog op på. Søkrigen var nær ved at knække Storbritannien, og da krigen omsider blev bragt til afslutning, var det blandt andet på grund af den britiske blokade af Tyskland, som medførte omfattende hungersnød i landet.

Handlingen er kronologisk, og læseren præsenteres for udviklingen på de forskellige have. Inden da redegøres på fornem vis for de forskellige skibstyper, den tekniske udvikling og flådekapløbet mellem stormagterne Tyskland og Storbritannien. Der er ligeledes en udmærket karakteristik af nøglepersonerne på begge krigens sider.

År for år gennemgår forfatteren krigen: Nordsøen, Østersøen, Nordatlanten, Middelhavet, Sortehavet, Stillehavet og Det indiske Ocean. Hermed får læseren et godt indblik i ubådenes betydning, de tyske hjælpekrydsere, de store skibes muligheder og begrænsninger, mineoperationer, betydningen af fly og luftskibe og meget mere.

I Sortehavet følger læseren den tyske slagkrydser SMS Goeben og krydseren SMS Breslau under deres tur rundt i Middelhavet fra bombardementet af nordafrikanske havne på krigens første dag. Det gør de for at forsinke franske troppeoverførsler til Europa. Begge skibe undslipper de allierede og når frem til Konstantinopel, hvor de bliver overdraget til tyrkerne – og Tyrkiet går i krig på tysk side.

Tilsvarende følger læseren problemerne for viceadmiral Maximillian von Spee, som forsøger at slippe hjem til Tyskland med hele sin tyske Stillehavseskadre.

Hjælpekrydserne opnår store resultater, idet de med kløgt og snilde kan forblive uopdagede på verdenshavene. De må selv skaffe sig mad, vand, brændstof (kul) og andre fornødenheder, men det skaffer de sig hovedsageligt fra erobrede handelsskibe. Det er også ganske spændende skildret.

Den østrig-ungarske flåde får sin helt egen beskrivelse, når bogen når til Middelhavet og navnlig Adriaterhavet.

”Jyllandsslaget” får sin helt egen behandling af forfatteren. Han giver en fantastisk god oversigt over hele optakten, selve slaget og efterdønningerne. Der er også en fin og afbalanceret bedømmelse af topcheferne.

Sidst i krigen skulle Royal Navy til at samarbejde med US Navy. Det var ikke uden problemer. Briterne regnede ikke amerikanerne for noget særligt, og amerikanerne kunne ikke udelukke, at næste gang de skulle i krig, så kunne det blive mod netop Storbritannien.

Endelig er der en udmærket skildring af de mytterier og oprør, som breder sig i den tyske flåde i 1918, efter matroserne har gjort oprør i Petrograd i 1917. Mytterierne opstår i forbindelse med krigens sidste dage, og beskrivelsen fører så over i beskrivelsen af overdragelsen af alle de tyske skibe til sejrsmagterne. Den tyske frustration medfører sænkning af hele den tyske flåde i Scapa Flow den følgende sommer, lige inden underskrivelsen af fredstraktaten i Versailles. Denne traktat skabte så stor forbitrelse i Tyskland, at den var en medvirkende årsag til den næste krig.

Der er en god indholdsfortegnelse og en liste over kildemateriale. Bogen er forsynet med gode oversigtskort samt en enkelt illustration af opbygningen af et moderne kanontårn i et slagskib fra perioden. Bogen er en levende beskrivelse af krigen til søs fra 1914 til 1918, og den kræver ingen forudgående sømilitære færdigheder for at læseren kan kaste sig ud i beskrivelsen af krigens gang.

Poul Grooss, kommandør (pensioneret)