Menu

Meta

”Jyllandsslaget og Første Verdenskrig i Nordsøen” af Knud Jakobsen.

Bogens forfatter er journalist. Han er uddannet til at formidle, og han formidler noget stof, som mange nok ville karakterisere som fagligt, tørt og kedeligt. Denne indledende skepsis bliver hurtigt gjort til skamme. Det er en temmelig fantastisk bog, som på godt og ondt beretter om hele søkrigen i nærheden af dansk område. Bogen kan kun være skrevet på baggrund af særdeles omfattende research. De mange noter angiver knap 400 kildeangivelser.

Bogen er bygget op med en forklarende indledning efterfulgt af en kronologisk beretning. Læseren får fortalt baggrunden for en større begivenhed og om de involverede chefer. Ofte bliver fortællingen suppleret med beretninger om menige søfolk eller om helt almindelige borgere, som pludselig får krigen på nært hold.

Forfatteren har selv deltaget i opbygningen af det nye Sea War Museum i Thyborøn og blandt andet derfor har han kunnet trække på museets viden om de mange vrag og om de voldsomme hændelser i Nordsøen for ca. 100 år siden.

I indledningen fortælles om kejser Wilhelms barndom og ungdom og i særdeleshed om hans begejstring for flåden. I samme periode søger Tyskland at ”få en plads i solen”, det vil sige at skaffe sig et kolonirige. Det medfører så det store flådekapløb med Storbritannien frem mod 1914.

Sideløbende fortælles om den tekniske udvikling, og her forklares baggrunden for brug af miner og torpedoer. Tyskerne er ikke så interesserede i ubåde i begyndelsen af det 20. århundrede, men da de kan eksporteres, kommer der gang i forskning og produktion. Tilsvarende er flyvning noget ganske nyt. Fra den første flyvning til krigens udbrud går der kun lidt over 10 år. Endelig er der en udmærket omtale af betydningen af radiotransmissioner. Det drejer sig både om nytten af at kunne kommunikere trådløst over store afstande, evnen til at skabe pålidelige forbindelser og ikke mindst fjendens aflytning af radiotransmissioner.

Det sidste spiller en stor rolle for begge de krigsførende parter. De lytter efter modpartens kommunikationer, pejler udsendelser, prøver at identificere kaldesignaler og ikke mindst at dechifrere modpartens kryptograferede radiotrafik. Normalt læser man mest om den britiske succes med Royal Navy’s ”Room 40”, hvor ”kodeknækkerne” undertiden kunne læse de tyske signaler lige så hurtigt, som tyskerne selv kunne. Denne bog fortæller også om den tyske indsats på dette område, som var særdeles betydningsfuld.

Bogen spænder vidt. En af hovedbegivenhederne er selvfølgelig ”Jyllandsslaget” den 31. maj 1916, men der er også beretninger om kampe mellem torpedobåde, de første flyangreb, den tyske flådes Zeppelin-angreb mod britiske byer, Zeppelin-basen i Tønder, tyske angreb på konvojer mellem Norge og Shetlandsøerne, udrustning af handelskrydsere, tyske ubådes krigsførelse mod handelsskibe og orlogsskibe, minekrigsførelse og meget, meget andet. Via de mange personlige beretninger kommer begivenhederne tæt på læseren. De mange velvalgte illustrationer giver historierne liv.

Som anmelder skal man nogle gange have en målestok for et nyt værk. Er der noget nyt i det? Jeg har selv beskæftiget mig med emnet ”søkrig” på professionelt plan i mere end 50 år, og jeg har lært utrolig meget af denne bog. Ikke mindst er bogens afslutning vigtig. Millioner af soldater blev dræbt i skyttegravene, men det var ikke her, krigens afgørelse kom. Det var blokaden af Tyskland og den deraf følgende hungersnød blandt hele befolkningen, som knækkede den tyske befolkning og som gennemtvang krigsafslutningen. Ved at læse bogen bliver man også klar over, at frøene til den næste storkrig blev sået i forbindelse med krigens afslutning. Hungersnøden, som varede helt frem til underskrivelsen af Versailles-traktaten i 1919, skabte en enorm bitterhed i det tyske samfund.

Bogen henvender sig både til det brede publikum, som gerne vil vide noget mere, og til de mere specialiserede læsere, som allerede har et stort kendskab til emnet i forvejen. Denne bog kan såvel forfatteren som Sea War Museum Jutland godt være stolt af.

Poul Grooss, kommandør, (pensioneret)

 

”Jyllandsslaget og Første Verdenskrig i Nordsøen” af Knud Jakobsen. Udgivet af Sea War Museum Jutland den 31. maj 2017. 360 sider, rigt illustreret. Pris kr. 300,00.