Menu

Meta

29. Årgang / 1996

Nr. 1 / 1996
Indhold:

Skibsforliset ved Jernhatten.
Asbjørn Starcke   3

Anholt fyr og dets skæbne før 1710.
Jørgen H. Barfod  19

Naja Salto på Orlogsmuseet
Per Wessel-Tolvig  26

Maritimhistorisk Konference
1996. (midter opslag)

Fra Orlogsmuseets billedarkiv      28

Nr. 2 / 1996
Indhold:

Flådesamtaler i Holsten 1955.
Viceadmiral S. Thostrup 29

Kong Hans lod bygge hovedskibe!
Asbjørn Starcke 33

Et orlogsskib fra Chr.d.IV’s tid
Ole Mortensøn 41

Norsk flådebesøg 32

Generalforsamlingsreferat. Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab. 55

Generalforsamlingsreferat. Orlogsmuseets Modelbyggeriaug. 56

Boghjørnet. 57

Fra Orlogsmuseets billedarkiv      58

Nr. 3 / 1996
Indhold:

De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet. (I)
Jørgen H. Barfod 59

Kanonbådskrigen 1807-14.
Per Jessen 68

Dokken på Christianshavn fra 1739, – en teknisk præstation.
Ole Lisberg Jensen 71

Udflugt til Stevnsfortet og Middelaldercentret på Falster.
Arrangeret af Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab.   86

Boghjørnet. 87

Fra Orlogsmuseets billedarkiv.      88

Nr. 4. / 1996
Indhold:

De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet. (II)
(sidste del)
Jørgen H. Barfod 91

“Klart skib øvelse” på den gamle fregat.
Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND, 1876-77
Bearbejdet af Ole Lisberg Jensen
103

Orlogsflådens historie i 9 bind.
(midteropslag)

Nyt bind i serien om orlogsflådens historie (bind 3)      89

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug  113
(fortsættes på omslaget)

Fra Orlogsmuseets billedarkiv.     114