Menu

Meta

31. Årgang / 1998

Nr. 1 / 1998
Indhold:

På kanoner og pokaler.
Per Jacobsen 3

Andet:

Maritimhistorisk Konference 15.-17. maj 1998.
(Midter opslag)

Boganmeldelser. 17

En ildsjæl takker af.
Niels M. Probst 25

Bogudgivelse. 26

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.     28

Nr. 2 / 1998
Indhold:

FIDES – et rekonstruktionsprojekt
Niels M. Probst 29

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug fylder 10 år 41

Boganmeldelse 44

Referat fra generalforsamlingen i Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab 48

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug (bl.a. referat fra generalforsamlingen) 50

Bustur 54

Bogudgivelse. 56

Fra Orlogsmuseets billedarkiv 58

Nr. 3 / 1998
Indhold:

Christian 3.s søofficerskorps
Jørgen H. Barfod 59

Orlogsmuseet erhverver maleri af Chr. Mølsted
Niels M. Probst 73

Årets ekskursion til Flensborg, Eckernførde og Kiel
19.-20. september 76

Maritim auktion  77

Boganmeldelser  78

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug  86

Fra Orlogsmuseets billedarkiv     88

Nr. 4 / 1998
Indhold:

Marinens Flyvevæsen på Grønland. Knud Rasmussens 7. Thuleekspedition
Jeppe Høj 89

Var Tordenskjold strateg? (I)
Per Jacobsen 98

Boganmeldelse 115

Særudstilling i Orlogsmuseet:
Jens Sørensen – spion og kgl. søkortdirektør
13. nov. 1998 – 14. marts 1999   116

Meddelelser fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug   117

Fra Orlogsmuseets billedarkiv    118