Menu

Meta

19. Årgang / 1986

Nr. 1 / 1986
Indhold:

Artikler:
En ung søofficer under Englænderkrigene
Ole Ventegodt

Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv
Claus F. Jensen

Anmeldelser:
Mads Lidegaard: Hans – en eskimo (Barbara Zalewski)
Annette Vasström: Holmens By (Jørgen H. Barfod)

Andet:
Til læserne

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 2 / 1986
Indhold:

Niels M. Probst:
Slaget i Femern Bælt 13. oktober 1644.

Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe IV.

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 3 / 1986
Indhold:

Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Christian V’s tid.
Jørgen Barfod

En skæbne fra 1807.
Barbara Zalewski

SVANEN –  “Eller hvorlediset Skib paa een let og ey tilforne opfunden Maade kand tegnes”.
Frank Allan Rasmussen

Gave til Fregatten Jylland

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 4 / 1986
Indhold:

En værnepligtigs odyssé med Den danske Flotille i Sverige
Paul Langballe

Marinelægen James Lind – “Den maritime medicins fader”
M. Winge

Nye modeller til Orlogsmuseet
Ole Ventegodt

Fra Orlogsmuseets billedarkiv