Menu

Meta

20. Årgang / 1987

Nr. 1/ 1987
Indhold:

Orlogsskibet “Snarensvend”. Et vrag i det nordlige Øresund.
Ole Lisberg Jensen

SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV’s tid.
Niels M. Probst

En værnepligtigs odyssé med Den danske Flotille i Sverige (2. del).
Paul Langballe

Anmeldelse:
Paul Heinsius: Das Schiff der hansischen Frühzeit.
(Ole Crumlin-Pedersen)

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 2 / 1987
Indhold:

Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakademiet.
Poul Darnell

En værnepligtigs odyssé med Den danske Flotille i Sverige (3. del).
Paul Langballe

Nekrolog:
Rolf Scheen  1898-1986
Gunnar Christie Wasberg

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 3 / 1987
Indhold:

DANNEBROGE 1710 – baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt.
Jørgen Christoffersen

Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde.
Ib Gram-Jensen

De’s og du’s og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet.
Barbara Zalewski

Fra Orlogsmuseets billedarkiv

Nr. 4 / 1987
Indhold:

De’s og du’s og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)
Barbara Zalewski

Kort over København fra 1690. En detalje fra et svensk søkort.
Ole Lisberg Jensen

Marinehistorisk Tidsskrift. Index til 16.-20. årgang 1983-1987.

Fra Orlogsmuseets billedarkiv.