Menu

Meta

Arkiv

Kære medlemmer af Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner

2021 er ved at rinde ud og vi skal til at tage hul på et nytår – 2022 – og der er derfor traditionen tro tiden til at reflektere over det gamle år samt at kigge lidt ind i det nye år.

2021 har som året før været præget af Corona situationen i Danmark. Sidste halvdel af året valgte SARS-CoV-2, pandemien som forårsager covid-19 virus, at mutere videre fra den hidtil dominerende til Delta variant til den nu dominerende Omikron variant som er under mistanke for at medføre tiltagende samfundssmitte. Det har betydet at Selskabet har måttet tilpasse sine aktiviteter jævnfør de restriktioner der hen over året er blevet pålagt samfundet fra myndighedernes side. Således måtte foredragsmøderne i foråret aflyses ligesom den årlige udflugt – 2021 til Karlskrona – måtte aflyses.

Vi kom dog stærkt tilbage i juni 2021 med at afholde generalforsamling med de begrænsninger der er gældende for forsamlinger med Corona pas, afspritning, mundbind og alle de forhold som vi efterhånden kender til hudløshed. Deltagerantallet var sat til maksimalt 45 deltagere, alle med gyldigt Corona pas og vi var 40 der mødte op den aften og havde en god generalforsamling efterfulgt af et godt maritimt foredrag ved Lars Jordt.

Efterårets foredragsrække kunne også gennemføres, fortsat under gældende begrænsninger og med et meget imponerende fremmøde forholdene taget i betragtning.

Corona situationen har heldigvis ikke forhindret Selskabet i sit virke omkring formidling af dansk og international maritim historie. Marinehistorisk Tidsskrift er udgivet som det plejer og Selskabet har støtte og givet tilskud til et antal bogudgivelser i lighed med tidligere år. Hertil kommer muligheden for at opleve ”ON-line” foredrag på hjemmesiden, aktuelt ligger Tom Wismanns foredrag om DANNEBROG. Således kan vi med noget retfærdighed konkludere, at Selskabet også i 2021 har formidlet den maritime historie på bedste vis – til trods for de ændrede betingelser.

Ser vi lidt ind i 2022 har vi planlagt årets første foredrags aften den 26. januar med ADM Tim Sloth Jørgensens foredrag om status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie, et spændende emne der både kigger tilbage i historien og som samtidigt giver et bud på hvordan et maritime fortsat skal være repræsenteret i Hovedstaden. Vi må imidlertid tage højde for eventuelle nye tiltag på Corona området og afvente myndighedernes udmelding omkring eventuelle nye tiltag efter den 17. januar. Følg med på hjemmesiden og hold dig orienteret.

Dette år er ved at være forbi og vi kan begynde et nyt. Herfra skal lyde et ønske om et godt nytår til alle medlemmer og deres kære – kom godt ind in det nye år og husk, at forblive fokuseret på jeres mål, og lad din attitude være glad, positiv og overbærende overfor andre. GODT NYTÅR.

BESTYRELSEN

PS. Kassereren minder om at tiden er inde til at betale kontingentet.