Menu

Meta

11. Årgang / 1978

Nr. 1 / 1978
Indhold:

Meddelelser fra Selskabet Fregatten Jyllands Venner

Fregattens Venner. Introduktion til generalforsamling

Anmeldelser
Jørgen H. Barfod: Niels Juel. Liv og gerning.
Hans Chr. Bjerg

Revue Internationale d’Historie Militaire No. 36.
Birger Thomsen

Ole Crumlin-Pedersen: TræskibET og TræskibTo
Hans Chr. Bjerg

Holger Munchaus Petersen og Jens Lorentzen: Rejsen til Amerika
Hans Chr. Bjerg

Marinehistorisk konference 1978. Indbydelse

Orlogsmuseets udstiling på Hotel Admiralen

Et forsinket juleeventyr

Et juleæventyr

Nr. 2 / 1978
Indhold:

Meddelelser
Referat af generalforsamling d. 29. marts 1978 i Selskabet Fregatten Jyllands Venner
Maritim Konference 1978. (Birger Thomsen)

Artikler
Ole Lisberg Jensen: Kampen mod linieskibet Africa syd for Dragør i oktober 1808

H.-H. Wesche: Admiral Christopher Lindenow

Anmeldelser
Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677. Forudsætninger, Forløb og Følger. (Birger Thomsen)
Våbenhistorisk Årbog 1978. (Birger Thomsen)
Jean Boudriot: Le Vaisseau de 74 canons. Traite pratique d’art naval. (Birger Thomsen)

Nr. 3 / 1978
Indhold:

Marinehistorisk Selskab, mødeindkaldelse

Selskabet Orlogsmuseets Venners generalforsamling

H.C. Bjerg: En amerikaner ser på dansk marinehistorie

Index til Marinehistorisk Tidsskrift 6. – 10. årgang

Kampen ved Tripolis 1797
Ole L. Frantzen

Nr. 4 / 1978
Indhold:

Frank H. Winther: Raketterne ved Københavns Belejring 1807 – En milepæl i rakettens historie. (Oversat af Birger Thomsen)