Menu

Meta

4. Årgang / 1971

Nr. 1 / 1971
Indhold:

Oplaget

Orlogsmuseet. Enestående nyerhvervelse

Mindehøjtidelighederne i anledning af Peter Tordenskiolds 250-års dødsdag

Endnu en Tordenskiold-sarkofag
B.v. Munthe af Morgenstierne

Ordet frit
“Copenhagen” den 2. April 1801
I.C. Lundsgaard

Peter Tordenskiold
Olav Bergersen

Nr. 2 & 3 / 1971
Indhold:

Debatten omkring fregatten “Jylland”

Orlogsmuseet. Årsberetning for 1970

Tordenskiolds sarkofag – endnu engang
E. Borg

Museumsgenstande – kuriosa eller dokumenter?
Gösta Webe

Kilder til søværnets historie. I.

Den dansk-norske sømagt 1720-1770.
En oversigt af Hans Christian Bjerg

Nogle kommentarer til O. Bergersen’s artikel om Tordenskiold
H.C. Bjerg

Værket “Flåden gennem 450 år” genudsendt
Hans Christian Bjerg

En forsinket anmeldelse – “Breve fra en værneopligtig. Skizzer fra en dansk orlogsmand og livet under tjenestetiden.”
HCB

Prisværdigt privat initiativ
Hans Christian Bjerg

Nr. 4 / 1971
Indhold:

Orlogsmuseets model af “Christianus Quintus” – Forsøg på en endelig identifikation
Hans Christian Bjerg

Krydserkorvetten “Valkyrien”
Carl Østen

Anmeldelse:

Jul på havet
HCB

Kilder til søværnets historie. II.