Menu

Meta

9. Årgang / 1976

Nr. 1 / 1976
Indhold:

Marinehistorisk Selskab
Hans Chr. Bjerg

Marinehistorisk Selskabs stiftelse og virksomhed 1951-1976

Marinehistorisk Selskabs foredrag og møder 1951-76

Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning
Jørgen H. Barfod

Det danske søofficerskorps gennem 275 år
Hans Chr. Bjerg

Nr. 2 / 1976
Indhold:

Kadetdolken – en korrektion
Hans Chr. Bjerg

In memoriam. V. Topsøe-Jensen
E. Friisager

Lad tingene tale
F.H. Kjølsen

Nr. 3 / 1976
Indhold:

Et marinehistorisk symposium
H.C. Bjerg

Nyt og noter om fregatten “Jylland”

Orlogsmuseets årsberetning for 1975/76 – i uddrag

Københavns søbefæstning
Flemming Larsen