Menu

Meta

13. Årgang / 1980

Nr. 1 / 1980
Indhold:

Meddelelser:
Marinehistorisk Selskabs meddelelse

Den Militærhistoriske Interessekreds i Danmark

Selskabet Fregatten Jyllands Venner

Selskabet danske Tordenskiold-Venner

Artikler:
Steffen Heiberg: Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV

Birger Thomsen: Nyt dansk skoleskib på farten

Anmeldelser:
Tyske arkiver om Danmark 1848-1945
Dansk illustreret skibsliste 1980
Gunnar Knudsen: Dampskibe og Søfolk i forrige århundrede
Ole Mortensøn: Faaborgs Skibsfart 1800-1920
Andreas Laursen: Danske Færger
F. Holm-Petersen: Maritime minder fra Marstal og Ærøskøbing

Efterlysning

Nr. 2 / 1980
Indhold:

Meddelelser:
Referat af generalforsamlingen i “Fregatten Jyllands Venner”

Artikler:
Hvad skal der blive af Jylland ?
af Birger Thomsen.

Østen Hansen – en langelandsk bådsmand på Dannebroge 1710
af Ole Nederland.

Anmeldelser:
Niels Truslew: Skibe i Søen 1805
Ole Louis Frantzen: Truslen fra Øst
Tim Severin: Brendans rejse
Kaj Lund: Vinden er vor. I-II

Bestilling af tidsskrift Maritim Kontakt 1

Nr. 3 / 1980
Indhold:

Meddelelser:
Marinehistorisk Selskabs meddelelse
Selskabet Orlogsmuseets Venner’s generalforsamling

Artikler:
Ole L. Frantzen: Fregatten Jyllands Artilleri

Anmeldelser:
The Willem Van De Velde Drawings in the Boymans-Van Beuningen Museum Rotterdam
Henrik Fode, de Warthoe-Hansen og Finn H. Lauridsen: Søkøbstaden Randers, Flodhavn og købmandsby
Ole Feldbæk: Denmark and the Armed Neutrality 1800-1801
Maritim Kontakt. I. Udg. af Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. Kbh. 1980

Nr. 4 / 1980
Indhold:

Meddelelser:
Nyt skrift fra Marinehistorisk Selskab 2

Meddelelser fra Marinehistorisk Selskab 3

Artikler:
Erling Pade: Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark

Anmeldelser:
Hans Chr. Bjerg & John Erichsen: Danske Orlogsskibe 1690-1860