Menu

Meta

Calender over den kongelige danske søetat / Haandbog for Søværnet / Håndbog for Søværnet 1844 – 1968

Fra 1835 og frem til 1971 udgav Søværnet hvert år den såkaldte Håndbog for Søværnet (fra 1835 – 1869 udgivet under navnet Calender over den kongelige danske søetat, derefter Haandbog for Søværnet og fra 1949 under navnet Håndbog for Søværnet). Bøgerne indeholdt en oversigt over alle ansatte i søværnet – fra den siddende marineminister over flådens officerskorps og til Holmens politikorps. Dertil kom en meget detaljeret gennemgang af flådens udrustninger i de pågældende år – hvilket skibe havde været til søs, hvornår samt hvilke havne de havde anløbet.

Årgangene efter 1968 indeholder CPR-numre, og vil derfor ikke blive lagt online.

Filerne er i pdf-format og fylder mellem 10 og 55 mb.

Liste paa admiralitets- og commissariats-collegii deputerede samt paa de i hs. Kongel. Majestæts söe-tjeneste staaende flagmænd og officierer 1809 – 1832

Calender over den kongelige danske søetat 1809 – 1869

Haandbog for Søværnet. Årgange 1870 – 1900

Haandbog for Søværnet. Årgange 1901 – 1930

Haandbog for Søværnet. Årgange 1931 – 1943

Håndbog for Søværnet. Årgange 1946 – 1968