Menu

Meta

Liste paa Admiralitets- og Commissariats-collegii Deputerede samt paa de i Hs. Kongel. Majestæts Söe-tjeneste staaende Flagmænd og Officierer

Årgang 1809

Årgang 1810

Årgang 1816

Årgang 1819

Årgang 1820

Årgang 1832

Årgang 1833