Menu

Meta

Marinehistorisk Selskabs sommerudflugt 2022.

”Den 9. april 1940 i Københavns Havn”.

Den 10. september 2022 guidede Marinehistorikeren Søren Nørby 17 af Selskabets medlemmer gennem de væsentligste begivenheder i København besættelsesmorgenen den 9. april 1940.

Fra Langeliniekajen hvor troppetransportskibet HANSESTADT DANZIG landsatte tysk infanteri, via Kastellet hvor Norgesporten ganske overflødigt blev sprængt for at de tyske tropper kunne rykke ind, til Amalienborg som blev forsvaret af vagtkompagniet mod tyskerne der besynderligt nok med tab rykkede frem i den snorlige Amaliegade i stedet for at omgå slottet via parallelgaderne. Vi hørte om forhandlingerne i residenspalæet, og selvom emnet var den 9. april 1940 blev selskabet også orienteret om kampene da det danske politi blev interneret i september 1944 lige så vel som velvalgte ord måtte falde om den 29. august 1943, da vi stod med udsigt mod Holmen.

Den velgennemførte udflugt sluttede på bedste vis med en prima Øresundsplatte ved et langt bord i Nyhavn Færgekro.