Menu

Meta

Kundgørelser for Søværnet (B) 1914 – 1944

1914

1915

1916

1917

1918

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

Register over Love og Bestemmelser, som angaar Søværnet. Sluttet med Kundg. B. 20 – 1946. (1946)