Menu

Meta

Marinehistorisk Selskabs historie

Som man kan læse ud af den lange titel, så er Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner et selskab, som oprindeligt bestod af to.

Marinehistorisk Selskab blev grundlagt i 1951. Blandt initiativtagerne var kommandør Fritz H. Kjølsen og marinehistorikeren Jørgen H. Barfod. Søværnets daværende chef, viceadmiral A. H. Vedel, viste stor interesse for sagen og har også bistået ved selskabets tilblivelse. Senere er venneselskabet kommet til. Det var nødvendigt for at støtte Orlogsmuseet, som var en selvejende institution. Selskabet har hjulpet museet med at anskaffe malerier og andre effekter, som museet ikke selv havde penge til. For nogle år siden blev de to foreninger slået sammen til et, da der var et stort sammenfald af medlemmer.

Marinehistorisk Selskab har til formål at fremme interessen for den danske flådes historie. Formålet fortolkes imidlertid ret liberalt, da man i foredrag og i tidsskriftet også kan beskæftige sig med udenlandske flåder, interessante søslag, maritim teknologi etc.

Selskabet udgiver “Marinehistorisk Tidsskrift”, der udkommer fire gange om året. Der afholdes normalt fire foredrag i hver sæson mellem oktober og marts i Holmens Kirkes møderum. Desuden afholdes den årlige generalforsamling i april, og her vises der efterfølgende historiske film og fotografier fra bl.a. Forsvarets Bibliotek. Efter disse møder serveres der smørrebrød, øl og kaffe for de tilmeldte.

Endelig afholdes der om efteråret en årlig udflugt i bus til maritime steder af interesse i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Der er en eller flere hotelovernatninger, og turen er normalt overtegnet, længe inden den finder sted.

Medlemskab af Marinehistorisk Selskab giver gratis adgang til Krigsmuseet.