Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner

Generalforsamlingen 2024 blev gennemført 17. april 2024 som bestemt – se formandens beretning på fanen ved siden af”.

Næste arrangement for selskabets medlemmer bliver årets Sommerudflugt, der i år går til Middelgrundsfortet. Det bliver en dagsudflugt med sejlads til og fra Nyhavn, professionel guided tur rundt på det historiske fort og inklusive frokost. Hold øje med hjemmesiden her – detaljer følger snart. Udflugten vil finde sted torsdag den 5. september 2024.


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk