Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Glem ikke

Sommerudflugten den 2.-3. september

til

Den svenske flådes hovedbase i Karlskrona

&

Poul Gross’ foredrag om HOOD og BISMARCK

afholdes ikke som annonceret i MHT nr. 2,

men i stedet den 29. september 2021