Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner

Næste arrangement:

Onsdag den 28. februar 2024

Tre velbevarede vrag i Østersøens dyb, af arkitekt Ph.d. Christian Lemée.


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Besøg af foreningen Nelson Society

tirsdag den 2. april 2024

Det engelske Nelson Society kommer til København på årsdagen for Slaget på Rheden. Sammen med englænderne har Marinehistorisk Selskab varetaget tilrettelæggelsen af besøget som afvikles dels på Kastellet, dels på Nyholm. Du kan se nærmere om det engelske selskab på www.nelson-so-ciety.com

Marinehistorisk Selskabs medlemmer inviteres hermed til at deltage i den del af arrangementet der foregår på Holmen, hvor programmet er som følger:

1330 – Fremmøde ved havnebussens landingsplads ved Operaen. Under spadsereturen derfra til Ny-holm vil Søren Nørby og Jacob Rievers fortælle om Holmens historie.

1530 – På Nyholm aflægges besøg hos Orlogsmuseets Modelbyggerlaug og i Mastekranen. Model-byggerne guider selv i deres værksteder mens Gustav Lang, Søren Nørby og Jacob Rievers er guider i Mastekranen. Selskabet inddeles i to hold der hver oplever den ene lokalitet i ca. 45 minut-ter og derpå skifter til den anden.

1715 – Ankomst til museumsfregatten PEDER SKRAM hvor en skibsguide tager imod på agterdæk for orientering om museet Skibene på Holmen med hovedvægt på fregatten. Derpå anvisning til of-ficersmessen for aftenskafning inkl. en drikkevare. Middagen – som vi skal nyde sammen med vo-res engelske venner – begynder ca. kl. 1815.

1930 – Afgang fra officersmessen lidt før solnedgang, opstilling på dæk for overværelse af salute-ring fra batteriet SIXTUS og nedhaling af Rigets Flag.

2000 – Selskabet følges ad ud af Nyholm, herfra egen transport til Københavns centrum.

Det bemærkes at guidning foregår på engelsk.

Der er adgang til toiletter ved Modelbyggerne og ved PEDER SKRAM i bygningen på ELEFAN-TEN.

Det anbefales at medbringe godt fodtøj og en paraply.

Prisen for deltagelse er kr. 175,-. Deltagerantallet er begrænset (”først til mølle princippet”). Tilmel-ding foregår som vanligt via www.marinehist.dk – NemTilmeld. Frist for tilmelding 22. marts 2024.