Menu

Meta

Velkomst

Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner
Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner er et af Danmarks førende selskaber for formidling af dansk og international maritim historie. Selskabet støtter Orlogsmuseet i København (i dag en del af Krigsmuseet) og står bag udgivelsen af bladet Marinehistorisk Tidsskrift og afholder hvert år en række foredrag om maritime emner.

Bliv medlem af Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner


Tilmelding til foredrag og evt. spisning: Brug dette link:
Marinehist.nemtilmeld.dk

Vedr. Corona-situationen
Danske myndigheders anbefalinger for forsamlinger m.v. undergår løbende forandringer og gælder naturligvis også deltagere i foredragsaftenerne i Ubåden.
Desuden minder vi om de almene regler til forebyggelse af smitte: brug de opsatte håndspritbeholdere, hold afstand og undgå indbyrdes berøring, host og nys i ærmet, ikke i hånden, brug eventuelt maske for mund og næse når du bevæger dig omkring, og bliv hjemme dersom du ikke føler dig rask.
Hold desuden øje med hjemmesiden her, hvor vi selvfølgelig ajourfører vore regler i tråd med danske myndigheders opdateringer og ændringer.