Menu

Meta

Vedrørende Selskabets støtte til bogudgivelser mm.

Der kan fremsendes skriftlig ansøgning om økonomisk støtte fra Marinehistorisk Selskab til formål, som understøtter Selskabets formålsparagraf (se Vedtægter, § 1). Erfaringsmæssigt har det hovedsagelig drejet sig om støtte til bogudgivelser, men også andre emner kan opnå støtte, f.eks. udstillinger, arrangementer o.a.

Fremsendte ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse med tydeliggørelse af, hvordan emnet bidrager til Selskabets formålsparagraf. Selskabets bestyrelse vil eventuelt indhente yderligere informationer hos ansøgeren, såfremt vurderingsgrundlaget forekommer utilstrækkeligt.

Idet Selskabets midler til formålet er begrænsede, vil indkomne ansøgninger blive vurderet samlet af bestyrelsen én gang om året med det formål at kunne prioritere mellem ansøgningerne.

Afslag på en ansøgning vil indeholde en kort begrundelse samt eventuelt en opfordring til at ændre på projektet og/eller at fremsætte ansøgningen i et senere år.

Ansøgninger stiles til og fremsendes til Selskabets formand på mailadressen langgustav@gmail.com  og skal være denne i hænde senest 1. april. Alle ansøgninger besvares snarest derefter.