Menu

Meta

Marinehistoriske Skrifter 1952-2005

I perioden 1952 – 2005 udgav Marinehistorisk Selskab i alt 31 udgivelser. En oversigt ses nedenfor, hvor mange af publikationerne også kan downloades i pdf-format.

No. 1. Jørgen H. Barfod: Slaget i Køge Bugt den 1.juli 1677. (1952)

No. 2. R. Steen Steensen: Vore torpedobåde gennem 75 år. (1953)

No. 3. Georg Nørregaard: Fregatten Falster ved Marokko 1753. (1956)

No. 4. Gunnar Olsen, Erik Harremoes, G. Honnes de Lichtenberg og R. Steen Steensen: De danske stræder og Øresundstolden. (1958)

No. 5. R. Steen Steensen: Vore undervandsbåde gennem 50 år 1909—59. (1960)

No. 6. R. Steen Steensen: Orlogsmuseet. (1961)

No. 7. Jørgen H. Barfod: Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-99. (1963)

No. 8. G. Honnes de Lichtenberg: Larssen fra 64. (1964)

No. 9. R. Steen Steensen: Fregatten JYLLAND. (1965)

No. 10. R. Steen Steensen: Vore panserskibe 1863-1943. (1968)

No. 11. R. Steen Steensen: Vore krydsere. (1971)

No. 12. Hans Chr. Bjerg: Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975. (1975)

No. 13. M. Winge: Søetatens Syge- og Kvæsthuse. (1976)

No. 14. Jørgen H. Barfod: Niels Juel, A Danish Admiral of the 17’th Century. (1977)

No. 15. Hans Garde & Hans Chr. Bjerg: Torpedobåde gennem 100 år. Det danske torpedobådsvåben 1879-1979. (1979).

No. 16. Ole L. Frantzen: Truslen fra Øst. Dansk-norsk flådepolitik 1769-1807. (1980).

No. 17. Fregatten Bellona’s togt til Sydamerika 1840-41. Skibslægen J.H. Lorcks dagbog (1980).

No. 18. Hanne Andersen: Nyboder – et københavnsk miljø, med en gennemgang af dets afspejling i litteraturen (1981).

No. 19. Hans Chr. Bjerg (udg.): Lex Rechnitzer. Optegnelser af viceadmiral H. Wenck, kontreadmiral H. Rechnitzer og kommandør A.G. Topsøe- Jensen om tilblivelsen af Lov om Søværnet 1932. (1985).

No. 20. Hans Chr. Bjerg, H.C. Dahlerup Koch og P.B. Nielsen: Ubåde gennem 75 år. Det danske ubådsvåben 1909-84. (1984).

No. 21. Ole L. Frantzen (red.): Linieskibet Holsten 1772-1814. (1988)

No. 22. Jørgen H. Barfod: Flådens Fødsel. (1990).

No. 23 Per Wessel-Tolvig (red.): Flådens oprør. Søværnet den 29. august 1943. (1993)

No. 24 Poul Erik Pedersen: Signalering til søs. Flagsignalering i den danske orlogsflåde i perioden 1720-1800. (1995)

No. 25 Per Nielsen: Flåden og Dansk Vestindien. Den danske flådes togter til Caribien 1671-1917. (1997)

No. 26 Niels M. Probst: Christian 4.s Flåde. (1996)

No. 27 Jørgen H. Barfod: Niels Juels flåde. (1997)

No. 28 Gunnar Olsen og Svenn Storgaard: Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995. (1998)
– 
Retteark til Flådens Skibe og Fartøjer 1945 – 1995.

No. 29 Jakob Seerup: Søkadetakademiet i Oplysningstiden. (2001)

No. 30 Jeppe Bjørn: F.C.H. Hohlenberg. Flådens fabrikmester 1796-1803. (2003)

No. 31 Ole Lisberg Jensen: I skyggen af Tyskland. Den danske flådes historie 1864-1920. (2005)