Menu

Meta

Upublicerede erindringer

A

A.C, “Dagbogsoptegnelser under min “reise” som marinesoldat med krydserkorvetten “St. Thomas.” Oktober 1888 – marts 1889.
Andresen, K., “Sådan oplevede jeg 29. august 1943.”
Arentoft, J., “De sidste augustdage 1943.” (1943)

B

Bang, K.N., “Erindringer fra et langt liv i den danske Marine.” (1996)
Barsdorf, F., “Mit liv som MTB-bisse 1956-59.”
Bergsøe, B., “Havnekaptajn Erik Eskildsen.”
Brusch, L., “Marineconstabel Nr. 108 Brusch.” (1881)

C

Christensen, H., “Sharp Guard.” (Foredrag, Frederikshavn, 199?)
Clementsen, Clement Mogens, “Levnedsbeskrivelse af Clement Mogens Clementsen samt af skibbygmester Peder Jensen Gaase.” (1837)

F

Fischer, A, “Dagbog ført ombord i Fregatten Nÿmphen fra den 3 Martii 1818 til d 4 Novb.”

G

Garde, C.A., “Mit livs erindringer. Bind I. 1834-1850.” (1903)
Garde, C.A., “Mit livs erindringer. Bind II. 1865-1894.” (1903)
Garde, C.A., “Om mine Bedsteforældre og mine Forældre” (1903)
Gotschalk, F.L.F., “Vulkankatastrofen den 8′ Mai 1902 Christi Himmelfartsdag – paa Martinique.”

H

Haick, K.E., Levnedsberetning 1945 – 2000
Hansen, Chr. S., “Søværnet.”
Hansen, G., “Paa Togt med Niels Juel.” (U. år)
Hansen, Johan E.V., “Dagbog holdt ombord i skruecorvetten Dagmar paa dens Reise til Middelhavet og Vestindien i Aarene 1862 og 1863.”
Harboe-Hansen, H., ”Som det gives og bydes. Levnedsbeskrivelse og subjektivt Tidsbillede.” (2016)
Horn, F., “En orlogsgast fortæller. Mine oplevelser i Flåden, januar 1953 – marts 1954.”

I

Irminger, C.L.C., “Erindringer 1832 – 1863.”

J

Jøhnke, F.H., “Min virksomhed i Marinen fra 1870.” (1898)

K

Kieler,S. “Beretning om sænkningen af HVIDBJØRNEN. Den 29/8 1943 i Storebælt v. Vengeance-grunden som oplevert af søkadet C. Svend Kieler.” (1943)
Kieler, S.S.v.F., “Over Sø og Land. En livsberetning.” (1992)
Kruse, P., “Palle i den kolde krig.” (2007)
Krydsereskadren, ‘”EskadreDagbog.” (1895)

L

Lincoln, H, “Brev vedr. E-13-affæren.” (1915)
Lorenzen, J.S., “Uddrag af min dagbog fra den 28 – 29 august 1943.”
Lund, C.H., “Erindringer fra søværnet.”

M

Malther, M., “På togt med “Niels Juel” sommeren 1931.”
Møller, J., “Min tid på Orlogsværftet i tre perioder 1936-1946. (1995)
Møller, J., ”Mytteri på “SØRIDDEREN”. (1988)
Møller. J. “SØRIDDEREN-affæren og mit eflerfølgende ophold i Sverige 1945 & 1949.”
Mørkboe, E.V.M., “37 år i søværnet.”

N

Nielsen, S.A., “30 år i Orlogsværftets Elektroafdeling 1940 til 1970. Uddrag af oplevelser, hændelser og episoder. Oplevet af Afd. ing. S. A. Nielsen.” (1970)
Nørby, S., “Interview med viceadmiral S. S. Thostrup.” (2005)

P

Pedersen, E.J., “Erindringer.”
Pløger, H., “Kort beskrivelse af min tid i Søværnet.”
Poder, Einar, “Erindringer.” (1993)
Pontoppidan, F.C., “NIELS JUEL’s rejse til Sydamerika.”

R

Rambæk, U., “En øjenvidneberetning. En beretning fra Besættelsestiden. Perioden 1943-45.” (2001)
Raagaard, P, “Peter Raagaards Dagbog 1792-1856.”

S

Seising, J.O., “Min værnepligtstid 1915-1916.”
Stoklund, A., “Værnepligtig i Søværnet 1952/53.”
Suenson, E., “Barndomserindringer.”
Svendsen,K., “Så Til Søs, i kongens Klær.”
Sørensen, Carl Anton, “Dagbog. Erindringer fra ”VALKYRIENS” togt 1899.”

T

Thiede, S.E., “Levnedsbeskrivelse. 1924 – 1971.” (1971)
Thiede, S.E., “Levnedsbeskrivelse. 1968 – 1987.” (1987)
Topsøe-Jensen, T.A., “Dagbog (Brevsamling) fra Valkyriens togt 1899/1900.” u.år.
Topsøe-Jensen, T.A., “Livserindringer.” (1938)

V

Vøhtz, J.A., “Kommandør Julius Albert Vøhtz. 14-5-1855 11-4-1935. Erindringer.”

Z

Zachariae, G.H.R., “Erindringer fra et langt levnedsløb. Nedskrevet til mine børn og børnebørn.” (1933)

1-10
“1030”, “I den danske Marines Tjeneste ombord paa Vagtskibet “Sjælland”. 1895.”