Menu

Meta

Generalforsamling 2024

Formandens beretning

Referat fra generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Marinehistorisk Selskab, onsdag den 17. april 2024 kl. 1930 i “Ubåden” ved Holmens Kirke. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Der er ikke modtaget forslag til dagsordenen fra medlemmer. 

Bestyrelsen lægger et forslag frem til drøftelse og evt. beslutning om nye, opdaterede vedtægter.

Ændringerne i forslaget omfatter:

§1 – Opdateret i forhold til de faktiske forhold (eks.: tekst om “Orlogsmuseet” udgår).

§3 – Opdateret (særligt om reduktion af kontingent).

§4 – Bestyrelsens antal foreslås reduceret fra 9 + formand til 7 ialt, idet formanden ikke længere vælges af Generalforsamlingen men vælges i forbindelse med almindelig konstituering af bestyrelsen efter sædvanlig valgproces ved en Generalforsamling. Der tilføjes en bemærkning om bestyrelsens arkivpligt.

§5 – Opdateret jævnfør ny §4.

Bestyrelsen ser frem til en sædvanligvis dejlig aften med forhåbentligt stort fremmøde.

Vel mødt!

venlig hilsen

Gustav Lang

formand