Menu

Meta

Tilmelding til arrangementer

Ny tilmeldingsprocedure til Marinehistorisk Selskabs arrangementer

Marinehistorisk Selskab indfører med virkning fra marts måned 2020 ny tilmeldingsprocedure til selskabets aktiviteter. Fremadrettet vil tilmelding skulle ske ved anvendelse af Nemtilmeld, der er et web-baseret system.

Det er et enkelt system, hvorigennem relevante oplysninger for både deltagere og arrangører vil være tilgængelige.

Her vil være dels en beskrivelse af arrangement, tid, sted, dels med få indtastninger fra jeres side: medlemsnummer, navn, E-mail, evt. adresse, deltagerantal samt tilkendegivelse om deltagelse i spisning samt betaling. Det giver et hurtigt administrativt overblik, og de personlige oplysninger er alene tilgængelige for få udvalgte i bestyrelsen.

Den nye tilmeldingsprocedure skal bl.a. ses på baggrund af en betydelig stigning i interessen for vore foredrag. I vort nuværende og meget fine samlingssted ”Ubåden” er selskabet underlagt brandmyndighedernes anvisninger og påbud om maksimalt 60 deltagere.

Konsekvensen heraf er, at vi har behov for nøje at kende deltagerantallet og i yderste konsekvens kan være nødsaget til at begrænse adgangen, så det maksimale antal tilstedeværende overholder de fastsatte grænser.

Tilmeldingen vil være bindende, og selskabets medlemmer har altid fortrinsret.

Tilmelding til foredragsaftener/generalforsamling (herunder spisning) vil skulle foretages på følgende link:

Marinehist.nemtilmeld.dk

Er tilmeldingsantallet over den fastsatte begrænsning, sendes meddelelse via SMS om manglende mulighed for at deltage umiddelbart til de, det måtte ramme.