Menu

Meta

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er en selvstændig forening, men har fælles tidsskrift med Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner.

Lauget blev oprettet i 1989 på initiativ af Orlogsmuseets daværende direktør og en kreds af historisk interesserede modelbyggere. Fra starten har det været en af laugets vigtigste opgaver at bevare og videreføre flådens næsten 350-årige tradition for bygning af modeller, der kan belyse den danske flådes historie og tekniske udvikling.

Laugets formål og aktiviteter er i øvrigt et tilbud til modelbyggere på alle niveauer og til alle maritimt historisk interesserede, der gerne vil være med til at genskabe og visualisere fortiden ved modelbygning af skibe og anlæg fra alle historiske perioder.

Museet har stillet en del af “Holmens gamle Arrest” til rådighed som værksted, bibliotek og tegningsarkiv for laugets medlemmer. Her arbejder modelbyggerne på alle mulige niveauer. De bedste af dem udfører bestillingsarbejder for Orlogsmuseet, og bag bygningen af modellerne ligger et meget grundigt forarbejde, blandt andet på Rigsarkivet. Et af de seneste projekter er en model af orlogsskibet Dannebroge, skibet, der med Iver Huitfeldt og hele den store besætning om bord sprang i luften under kamp i Køge Bugt i 1710. Modellen blev bygget i anledning af flådens 500-årsdag i 2010 og er nu opstillet hos Søværnet. I øjeblikket bygges der på en række modeller af fartøjer efter Første Verdenskrig til museets samlinger.

Ud over skibsmodeller har Modelbyggerlauget i tidens løb lavet modeller af Holmen og Bremerholm, som indgår i Orlogsmuseets permanente udstilling. Et stort projekt er i øjeblikket en model af mastekranen på Nyholm. Den bliver næsten tre meter høj og er tænkt som en funktionsmodel, der skal anskueliggøre brugen af kranen.

Ved Modelbyggerlaugets møder orienteres om modelbygning, tidligere tiders skibsbygning, efterforskning af historiske data om skibene og meget andet.

Mange af projekterne gennemføres som gruppearbejder, der indgår i laugets møde- og undervisningsvirksomhed, for gennem “learning by doing” at indføre de interesserede og mindre erfarne i modelbygningens forunderlige og fascinerende verden.

Hvis man har lyst til at blive medlem, så besøg laugets hjemmeside på www.modelbyggerlaug.dk eller kontakt laugets næstformand Niels Buhl:

E-mail: formand.ombl@gmail.com
Telefon: 41 78 49 08