Menu

Meta

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er en selvstændig forening, men har fælles tidsskrift med Marinehistorisk Selskab/Orlogsmuseets Venner.

Lauget blev oprettet i 1989 på initiativ af direktøren for det daværende Orlogsmuseum og en kreds af historisk interesserede modelbyggere. Fra starten har det været en af laugets vigtigste opgaver at bevare og videreføre flådens næsten 350-årige tradition for bygning af modeller, der kan belyse den danske flådes historie og tekniske udvikling.

Laugets formål og aktiviteter er i øvrigt et tilbud til modelbyggere på alle niveauer og til alle maritimt historisk interesserede, der gerne vil være med til at visualisere fortiden ved modelbygning af skibe og anlæg fra alle historiske perioder.

Lauget holder til i det gamle arresthus på Nyholm med værksted, bibliotek og tegningsarkiv for laugets medlemmer. Her arbejder modelbyggere på alle niveauer. Bag bygningen af modellerne ligger et meget grundigt forarbejde, blandt andet på Rigsarkivet. Lauget har mange historiske modeller bag sig og har f.eks. tidligere bygget en model af orlogsskibet Dannebroge. Det var det orlogsskib, der sprang i luften under kamp i Køge Bugt i 1710. Modellen blev bygget i anledning af flådens 500-årsdag i 2010 og er nu opstillet hos Søværnet. Lauget har senest bygget en stor model af det engelske orlogsskib Saint George, der gik til grunde ved Thorsminde i 1811. Modellen er nu opstillet på Strandingsmuseet.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har i tidens løb bygget et stort antal skibsmodeller samt modeller af Holmen og Bremerholm til den permanente udstilling på det tidligere Orlogsmuseum, nu Krigsmuseet. Et stort projekt blev en næsten tre meter høj model af mastekranen på Nyholm. Den anskueliggør brugen af kranen og er som alle laugets andre modeller bygget efter originalt tegningsmateriale og specifikationer. Den er opstillet i den historiske mastekran, den gengiver.

Ved Modelbyggerlaugets møder orienteres om modelbygning, tidligere tiders skibsbygning, efterforskning af historiske data om skibene og meget andet.

Mange af projekterne gennemføres som gruppearbejder, der indgår i laugets møde- og undervisningsvirksomhed for gennem “learning by doing” at indføre de interesserede og mindre erfarne i modelbygningens forunderlige og fascinerende verden.

Lauget er at finde i den gamle arrest på Nyholm hver tirsdag samt på Facebook på Orlogsmuseets Modelbyggerlaugs Facebook-gruppe.

Hvis man har lyst til at blive medlem, kan man skrive det der eller kontakte laugets næstformand, Niels Buhl, på telefon: 41 78 49 08 eller via mail på: nielsbuhl@gmail.com.

get blev oprettet i 1989 på initiativ af direktøren for det daværende Orlogsmuseum og en kreds af historisk interesserede modelbyggere. Fra starten har det været en af laugets vigtigste opgaver at bevare og videreføre flådens næsten 350-årige tradition for bygning af modeller, der kan belyse den danske flådes historie og tekniske udvikling.

Laugets formål og aktiviteter er i øvrigt et tilbud til modelbyggere på alle niveauer og til alle maritimt historisk interesserede, der gerne vil være med til at visualisere fortiden ved modelbygning af skibe og anlæg fra alle historiske perioder.

Lauget holder til i det gamle arresthus på Nyholm med værksted, bibliotek og tegningsarkiv for laugets medlemmer. Her arbejder modelbyggere på alle niveauer. Bag bygningen af modellerne ligger et meget grundigt forarbejde, blandt andet på Rigsarkivet. Lauget har mange historiske modeller bag sig og har f.eks. tidligere bygget en model af orlogsskibet Dannebroge. Det var det orlogsskib, der sprang i luften under kamp i Køge Bugt i 1710. Modellen blev bygget i anledning af flådens 500-årsdag i 2010 og er nu opstillet hos Søværnet. Lauget har senest bygget en stor model af det engelske orlogsskib Saint George, der gik til grunde ved Thorsminde i 1811. Modellen er nu opstillet på Strandingsmuseet.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har i tidens løb bygget et stort antal skibsmodeller samt modeller af Holmen og Bremerholm til den permanente udstilling på det tidligere Orlogsmuseum, nu Krigsmuseet. Et stort projekt blev en næsten tre meter høj model af mastekranen på Nyholm. Den anskueliggør brugen af kranen og er som alle laugets andre modeller bygget efter originalt tegningsmateriale og specifikationer. Den er opstillet i den historiske mastekran, den gengiver.

Ved Modelbyggerlaugets møder orienteres om modelbygning, tidligere tiders skibsbygning, efterforskning af historiske data om skibene og meget andet.

Mange af projekterne gennemføres som gruppearbejder, der indgår i laugets møde- og undervisningsvirksomhed for gennem “learning by doing” at indføre de interesserede og mindre erfarne i modelbygningens forunderlige og fascinerende verden.

Lauget er at finde i den gamle arrest på Nyholm hver tirsdag samt på Facebook på Orlogsmuseets Modelbyggerlaugs Facebook-gruppe.

Hvis man har lyst til at blive medlem, kan man skrive det der eller kontakte laugets næstformand, Niels Buhl, på telefon: 41 78 49 08 eller via mail på: nielsbuhl@gmail.com