Menu

Meta

Kalender

Kalender
Arrangementer sæsonen 2020 – 2021

Onsdag 27. januar 2021 kl. 1930
Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen: Kommendörkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i 1928-29.
UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED.

Onsdag 24. februar 2021 kl. 1930
Kommandør Gorm Bergqvist: Søværnets opgaveløsning i Arktis.
UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED.

Onsdag 24. marts 2021 kl. 1930
Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen: Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie.
UDSKUDT TIL EN SENERE LEJLIGHED.

Onsdag 14. april 2021 kl. 1930
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen holder Lars Jordt foredraget: “Danske skibe til alverdens flåder.”
Generalforsamling og foredrag er udskudt til den 16. juni 2021 kl. 1930.

Alle arrangementerne foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra 1930 – ca. 2100. Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød med øl og kaffe for i alt 120 kr.

Torsdag 2. til fredag 3. september 2021
Sommerudflugt til Karlskrona

Som det ses af kalenderen, ændrer Covid-19 pandemien ofte med kort varsel vore muligheder for mødeaktivitet.
Husk altså at
1: se på hjemmesiden inden et foredrag for at se om det bliver afholdt,
2: se på hjemmesiden for at se om nye foredrag afholdes inden næste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift udkommer!
7 APR 21