Menu

Meta

Kalender

Arrangementer sæsonen 2021-2022

Torsdag 2. til fredag 3. september 2021
Årets udflugt til Karlskrona. Se særskilt annoncering under «Årets Medlemsudflugt». Tilmeldingsfrist udskudt til den 1. august 2021.

Onsdag 29. september 2021 kl. 1930. NB: ændret dato.
Kommandør (p) Poul Grooss: HMS HOOD og slagskibet KM BISMARCK – 80 år efter dramaet i Nordatlanten.

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 1930
Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen: Kommendörkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i 1928-29.

Onsdag 24. november 2021, kl. 1930
Museumsinspektør, ph.d. Jakob Seerup: 1700-tallets flåde.

Onsdag 26. januar 2022, kl. 1930
Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen: Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie.

Onsdag 23. februar 2022, kl. 1930
Marinehistoriker, ph.d. Søren Nørby: Admiral Hans Garde, Karriere, Katastrofen og Konsekvenserne.

Onsdag 30. marts 2022, kl. 1930
Kommandør Gorm Bergqvist: Søværnets opgaveløsning i Arktis.

Onsdag 6. april 2022, kl. 1930
Generalforsamling. Derefter overlæge Finn Wiberg-Jørgensen: Nogle Sømagters Parademarcher.

Alle arrangementerne fraset sommerudflugten foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra kl. 1930 – ca. 2100 og forudsætter tilmelding via marinehist.nemtilmeld.dk. Efter foredragene er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød, ost, en øl og kaffe for i alt 120 kr.

Covid-19 pandemien kan stadig med kort varsel ændre vore muligheder for mødeaktivitet.
Husk altså at
1: se på hjemmesiden inden et foredrag for at kontrollere om det bliver afholdt,
2: se på hjemmesiden for at kontrollere om nye foredrag afholdes inden næste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift udkommer!

18 JUN 21