Menu

Meta

Kalender

Arrangementer sæsonen 2021-2022

Onsdag 29. september 2021 kl. 1930. NB: ændret dato.
Kommandør (p) Poul Grooss: HMS HOOD og slagskibet KM BISMARCK – 80 år efter dramaet i Nordatlanten.

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 1930
Brigadegeneral (p) Michael Hesselholt Clemmesen: Kommendörkapten Arnbergers forræderi mod Danmark i 1928-29.

Onsdag 24. november 2021, kl. 1930
Museumsinspektør, ph.d. Jakob Seerup: 1700-tallets flåde.

Onsdag 26. januar 2022, kl. 1930
Admiral (p) Tim Sloth Jørgensen: Status i arbejdet for at bevare Nyholm som kernen i fortællingen om Søværnets historie.

Onsdag 23. februar 2022, kl. 1930
Marinehistoriker, ph.d. Søren Nørby: Admiral Hans Garde, Karriere, Katastrofen og Konsekvenserne.

Onsdag 30. marts 2022, kl. 1930
Kommandør Gorm Bergqvist: Søværnets opgaveløsning i Arktis.

Onsdag 6. april 2022, kl. 1930
Generalforsamling. Derefter overlæge Finn Wiberg-Jørgensen: Nogle Sømagters Parademarcher.

Alle arrangementerne fraset sommerudflugten foregår i mødelokalet Ubåden, Holmens Kirke fra kl. 1930 – ca. 2100 og forudsætter tilmelding via marinehist.nemtilmeld.dk. Efter foredragene er der mulighed for at få 2 stk. smørrebrød, ost, en øl og kaffe for i alt 120 kr.

Covid-19 pandemien kan stadig med kort varsel ændre vore muligheder for mødeaktivitet.
Husk altså at
1: se på hjemmesiden inden et foredrag for at kontrollere om det bliver afholdt,
2: se på hjemmesiden for at kontrollere om nye foredrag afholdes inden næste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift udkommer!

18 JUN 21