Menu

Meta

Kalender

Arrangementer efterår/forår 2024 – 2025

Alle foredrag og generalforsamling foregår i mødelokalet ”Ubåden” Holmens Kirke.

Torsdag 5. september 2024 kl. 1045
Sommerudflugt til Middelgrundsfortet.

BEMÆRK!! Tirsdag 29. oktober 2024 kl. 1930
Brigadegeneral (p) Michael Clemmesen
“Dansk-amerikaneren William Hovgaard og indflydelsen på amerikansk flådedesign 1920-1933”

Onsdag 27. november 2024 kl. 1930
Direktør Lars Wismann og flotilleadmiral (p) Carsten Fjord Larsen: “Den der behersker havet, behersker det hele…”

Onsdag 29. januar 2025 kl. 1930
Kommandør Jan Olav Skogøy: “Hvad skal vi med ubåde ?”

Onsdag 26. februar 2025 kl. 1930
Kommandørkaptajn (p) Gustav Lang: “Glimt fra en søofficers virke 1974-2024”

Onsdag 26. marts 2025 kl. 1930
Forfatter, konstruktør og tegner Jens Riise Kristensen: “Galionsfigurer og dekorationer på Flådens skibe”

Onsdag 30. april 2024 kl. 1930
Generalforsamling

Efter foredragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få to stykker smørrebrød, en ostemad, samt en øl eller sodavand og kaffe for i alt 150 kr.

VIGTIGT!

Tilmelding til foredrag og spisning via link: marinehist.nemtilmeld.dk