Menu

Meta

Kontingent

Kontingent for foreningsåret 2023-2024 udgør:

Kr 350 for ordinære medlemmer

Kr 375 for ægtepar

Kr 300 for pensionister

Kontingent bedes betalt ikke senere end 31. januar 2023.

Beløbet betales til selskabets konto i SydBank 8075 1468804 med tydelig angivelse af medlemsnummer (se evt. bagsiden af Marinehistorisk Tidsskrift) samt afsender.
Alternativt betales via giro: kortgruppe 73, kreditornummer 86486199.

Betalinger fra udlandet foretages ved anvendelse af:
IBAN:   DK4880750001468804
BIC/SWIFT: SYBKDK22