Menu

Meta

Marinehistorisk Selskabs sommerudflugt 2023.

Marinehistorisk Selskabs ekskursion 2023

Oplev Christiansborg

Slots- og Palæforvalter, orlogskaptajn Ole Bent Pedersen, vil selv vise os kendte og ukendte steder i Christiansborg Slot med dets 800 år lange historie. Siden begyndelsen af 1400-årene har slottet været rigets magtcentrum, og huser i dag Folketinget, Statsministeriet, Højesteret, De Kongelige Repræsentationslokaler og Slotskirken hvor folketingsåret åbnes med gudstjeneste.

Det nuværende Christiansborg er det sidste i en lang række af bygninger på dette sted. Christian VI lod det middelalderlige Københavns Slot bryde ned og opførte i 1734-1745 det første Christiansborg. I 1794 brændte slottet, kun ridebaneanlægget stod tilbage. Det andet Christiansborg blev færdigbygget i 1828 under Frederik VI, men i 1884 brændte også dette. I 1907 lagde Frederik VIII grundstenen til det tredie Christiansborg, og Christian X indviede slottet i 1928.

Ekskursionen finder sted tirsdag den 12. september 2023

Mødested: Prins Jørgens Gård.

Mødetid; 1020. Samlet indgang 1030 via Dronningeporten til Drabantsalen.

Transport: Metro M3/M4 til Gl. Strand Station eller bus nr. 2A, 23, 31 og 37 med stoppested ved Slotskirken.

Pris for deltagelse: kr. 250,-

Tilmelding: Den 4. september 2023 via Marinehist.nemtilmeld.dk.

Deltagerantal: maks. 40.

Rundvisningen varer knap 1½ time. Derefter går vi til Frederiksholms Kanal 1, Café Katz, hvor vi har vort eget lokale. Her afsluttes ekskursionen med en frokostplatte, øl eller vand.

Vel mødt

Bestyrelsen