Menu

Meta

Tidsskrift for Søvæsen

Tidsskrift for Søvæsen er det førende danske sømilitære og maritime tidsskrift, med artikler af militært, politisk, nautisk og geografisk indhold. Tidsskriftet er udkommet siden 1827, oprindelig under navnet Archiv for Søvæsen. I 1856 blev udgivelsen af tidsskriftet overladt til Søe-Lieutenant-Selskabet, som herefter har udgivet tidsskriftet under sit nuværende navn.

Søe-Lieutenant-Selskabet kan findes her: http://www.sls1784.dk/

Enkelte årgange

Registre til tidsskriftet.

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 1 – 24 (1827 – 1852)

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 25 – 49 (1855 – 1878)

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 50 – 74 (1879 – 1903)

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 75 – 99 (1904 – 1928)

Register til Tidsskrift for Søvæsen 1889-1893.

Register til Tidsskrift for Søvæsen 1894-1898.

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 1889-1916

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 1917-1929

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 100 – 124 (1929-1953)

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 125 – 149 (1954-1978)

Register for Tidsskrift for Søvæsen, årgang 1979-2003