Menu

Meta

Tidsskrift for Søvæsen

Tidsskrift for Søvæsen er det førende danske sømilitære og maritime tidsskrift, med artikler af militært, politisk, nautisk og geografisk indhold. Tidsskriftet er udkommet siden 1827, oprindelig under navnet Archiv for Søvæsen. I 1856 blev udgivelsen af tidsskriftet overladt til Søe-Lieutenant-Selskabet, som herefter har udgivet tidsskriftet under sit nuværende navn.

Søe-Lieutenant-Selskabet kan findes her: http://www.sls1784.dk/

Samtlige årgange 1827 – 2022

Manuskripter til foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet

Registre til Tidsskrift for Søvæsen 1827 – 2003