Menu

Meta

Manuskripter til foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet

1910-1919

Bonde, H., “Moderne Søkrig.” Foredrag i Sølieutenants Selskabet 7. maj 1918.

Schultz, J.H., “Kjøbenhavns Søfront i det sidste Tiaar.” Foredrag i Sølieutenants Selskabet 14 & 28. November 1911.

1920-1929

Vedel, A.H., “Videregaaende søofficersuddannelse i forskellige Lande.” Foredrag i Sølieutenant-Selskabet Tirsdag den 21.Februar 1928.

1930-1939

1940-1949